BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowalczyk Zbigniew (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Title
Stopień zużycia wybranych technicznych środków produkcji w gospodarstwach rolnych Polski południowej
Degree of wear of technical production means in agricultural farms of the Southern Poland
Source
Inżynieria Rolnicza, 2012, R. 16, nr 2 (137), s. 123-130, tab., bibliogr. 11 poz.
Agricultural Engineering
Keyword
Gospodarstwa rolne, Środki produkcji, Maszyny i urządzenia
Arable farm, Means of production, Machinery and equipment
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem pracy było określenie poziomu zużycia najczęściej występującego sprzętu technicznego w gospodarstwach rolniczych. Dokonano analizy porównawczej zużycia fizycznego oraz funkcjonalnego wybranych składników parku ciągnikowo-maszynowego w gospodarstwach rolniczych. Zakresem pracy objęto środki techniczne stanowiące wyposażenie ponad 200 gospodarstw rolniczych Polski południowej. Gospodarstwa te były zróżnicowane pod względem powierzchni, jak również charakteru prowadzonej produkcji. Maszyny i narzędzia zostały podzielone na grupy zgodnie z ogólnie przyjętą systematyką, a wyniki badań przedstawiono w poszczególnych grupach. Stwierdzono m. in. duży średni wiek większości składników parku ciągnikowo-maszynowego, a także znaczny stopień zużycia fizycznego w porównaniu z niższym zużyciem funkcjonalnym.(abstrakt oryginalny)

The purpose of the work was to determine the level of wear of the most frequently occurring technical equipment in agricultural farms. Comparative analysis of physical and functional wear of the selected elements of the tractor and machinery park in agricultural farms was carried out. The scope of the work covered technical means which constitute equipment of over 200 farms of the Southern Poland. These farms were varied in relation to the area as well as the character of production. Machines and devices were divided into groups according to generally accepted classification and the research results were presented in particular groups. Average age of the majority of elements of the tractor and the machinery park was reported inter alia as well as a considerable degree of physical wear in comparison to the lower functional wear.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ambroziak W., Stężała S. (1997): Ocena strat korozyjnych w rolnictwie w latach 1995-1996, Wydawnictwo IBMER, Warszawa, Maszynopis.
 2. Borcz J., Kosek J. (1994): Zasady wyceny maszyn i urządzeń, Vademecum Rzeczoznawcy majątkowego, Szkoła Wiedzy o Terenie, Kraków, Maszynopis.
 3. Cedzyński J. (2001): Zużycie i deprecjacja środków trwałych, Zeszyty Naukowe, Mechanika, Politechnika Opolska, Z. 68, 165-171.
 4. Klimek T. (1995): Wycena maszyn i urządzeń, Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Katowicach, Katowice, ISBN 83-903204-0-1.
 5. Kowalczyk Z. (2011) a: Poziom i struktura zużycia technicznych środków trwałych w różnych typach gospodarstw rolniczych, Inżynieria Rolnicza, 2(127), 5-120.
 6. Kowalczyk Z. (2011) b: Zużycie wybranych typów ciągników rolniczych, Inżynieria Rolnicza, 4(129), 143-149.
 7. Macniak H., Makowicz Z. (1996). Vademecum wyceny maszyn i urządzeń, PFSRM, Gdańsk, Maszynopis.
 8. Muzalewski A. (2008). Zasady doboru maszyn rolniczych, Wyd. IBMER, Warszawa, ISBN 978-83-89806-21-5.
 9. Napiórkowski J., Źróbek R. b2001): Metody wyceny maszyn i urządzeń, Zachodnie Centrum Organizacji, Zielona Góra, ISBN 83-88673-08-4.
 10. Strebkov S.V. (1997). Upravlenie dolgovecnost'ju uzlov i agregatov masin ve vremja ekspluatacji, Mechaniz. Elektrif. Sel'. Choz, 8, 27-31.
 11. Standardy Zawodowe Rzeczoznawców Majątkowych, Wyd. VIII. (2001), PFSRM, Warszawa, Maszynopis.
Cited by
Show
ISSN
1429-7264
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu