BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mazurek-Łopacińska Krystyna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Sobocińska Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Panele internetowe - status metodyczny i kierunki rozwoju
Internet Panels - Methodical Status and Directions of Development
Source
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2014, nr 195, s. 115-124, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Issue title
Metody ilościowe w badaniach marketingowych
Keyword
Platformy internetowe, Badania marketingowe, Internet
Internet platforms, Marketing research, Internet
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest ukazanie specyfiki tej formy pozyskiwania informacji oraz etapów zarządzania panelem internetowym z uwzględnieniem uwarunkowań wiarygodności badań prowadzonych z jego wykorzystaniem.(fragment tekstu)

Changes occurring in the area of marketing research can be considered from the point of view of internet panels which consist of groups of respondents recruited to take part in different research. The meaning of internet panels is showing especially in the context of growing number of people who decline participation in marketing research. The goal of this article is to highlight premises of internet panels development and stages of managing them taking into consideration determinants of credibility of research done using internet panels. Among the actions rising the credibility of marketing research using internet panels are such things as: maintaining control over sample and the preselection of respondents and material motivating of the participants. This article has a methodical character. It has been based on deepen analysis of existing data and own experience resulting from performing research with the use of internet panel.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Antoszewski K.: Darmowy Internet. "Badania Marketingowe. Rocznik Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii". Edycja XVIII. Red. A. Wódkowski. PTBRiO, Warszawa 2013.
 2. Castells M.: Galaktyka Internetu. Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem. Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2003.
 3. Czarnecki A.: Internet w badaniach marketingowych. W: Wpływ otoczenia na zarządzanie i finansowanie przedsiębiorstw. Część 3: Funkcjonowanie uczestników rynku w konkurencyjnym otoczeniu. Red. J. Kaja. Wydawnictwo Katedry Polityki Gospodarczej SGH, Warszawa 2001.
 4. Czarnecki A.: Wiarygodność internetowych badań ankietowych. "Marketing i Rynek" 2005, nr 6.
 5. Eco U.: Diariusz najmniejszy. Znak, Kraków 1995.
 6. Forrest E.: Internet Marketing Intelligence. Research Tools, Techniques, and Resources. McGraw-Hill, International Edition 2003.
 7. Grossnickle J., Raskin O.: The Handbook of Online Marketing Research. McGraw-Hill, International Edition 2001.
 8. Lekki M.: CAWI w natarciu. "Badania Marketingowe. Rocznik Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii". Edycja XVIII. Red. A. Wódkowski. PTBRiO, Warszawa 2013.
 9. Malhotra N.K.: Marketing research. An applied orientation. Pearson, New Jersey 2010.
 10. Mazurek-Łopacińska K.: Tendencje i kierunki w badaniach marketingowych. W: Badania marketingowe. Metody, tendencje, zastosowania. Red. K. Mazurek-Łopacińska. Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2003.
 11. Mącik R.: Wykorzystanie Internetu w badaniach marketingowych. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005.
 12. Newell F.: Lojalność.com. Zarządzanie relacjami z klientami w nowej erze marketingu internetowego. IFC PRESS, Kraków 2002.
 13. Pachnowska B., Piwowarczyk M.: Budowa i utrzymanie panelu internetowego w świetle doświadczeń własnych agencji badawczych. W: Badania marketingowe. Metody, nowe technologie, obszary aplikacji. Red. K. Mazurek-Łopacińska. PWE, Warszawa 2008.
 14. Pachnowska B.: Badania on-line z udziałem paneli internautów. "Badania Marketingowe. Rocznik Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii". Edycja XVIII. Red. A. Wódkowski. PTBRiO, Warszawa 2013.
 15. Roberts M.L.: Internet Marketing: Integrating Online and Offline Strategies. McGraw-Hill, International Edition 2003.
 16. Sobocińska M.: Badania marketingowe w dobie wirtualizacji życia społecznego. "Nauki o Zarządzaniu" 2012, nr 2(11).
 17. Wolny R.: Internet jako przestrzeń prowadzenia badań marketingowych. W: Jakościowe badania marketingowe w Internecie. Red. M. Jaciow, G. Maciejewski. Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice 2013.
 18. https://epanel.pl/?p=epanel.
 19. http://imas.pl/o-nas/zasoby/panel-internetowy/.
 20. http://www.ipanel.indicator.pl/.
 21. http://www.ipsos.pl/badania-internetowe.
Cited by
Show
ISSN
2083-8611
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu