BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Indraszczyk Arkadiusz (Akademia Podlaska w Siedlcach)
Title
Problem bezpieczeństwa państwowego i międzynarodowego w programach polskich partii politycznych
The State and Internal Safety in Polish Political Parties Programs
Source
Doctrina. Studia społeczno-polityczne, 2008, nr 5, s. 31-48, przypisy
Doctrina. Social and Political Journal
Keyword
Bezpieczeństwo narodowe, Partie polityczne, Programy partii politycznych
National security, Political parties, Programs of political parties
Note
summ.
Abstract
Problemami badawczymi postawionymi na wstępie były następujące pytania: Jakie zagrożenia bezpieczeństwa państwa postrzegają partie? Jakie proponują rozwiązania bezpieczeństwa państwa? Czy partie widzą potrzebę bezpieczeństwa zbiorowego i jak ono ma wyglądać? Analizie badawczej zostały poddane wyłącznie dokumenty programowe partii. Jako że celem jest przedstawienie aktualnych spojrzeń polskich partii politycznych na badaną problematykę, zrezygnowano z dokonania analizy zmian w podejściu partii do problemu na od 1990 r., a skoncentrowano się wyłącznie na analizie aktualnych programów. Wyniki badań zostaną przedstawione w następującej kolejności: analiza poszczególnych partii politycznych, następnie podsumowanie. Kolejność analizowanych partii została przyjęta według porządku alfabetycznego.(fragment tekstu)

Polish political parties in their programs notice a broad spectrum issues of the state security. They are resulting in not an outside as well as internal safety. In it last matches distinguish the energy, health, social safety, the safety of citizens maliny. Safeties of the outside state and international are seeking different elements in the wide configuration. hey are most important: strategic presence of the USA in Europe, NATO, the need of creating European structures of the safety and defenses, bilateral affairs with neighbours of the state, the cooperation in regions, e.g. the Wysehrad Group, the Weimar Triangle. However parties in programs aren't presenting detailed answers and only state securities propose the overview of the model. One should also notice, that Polish parties than possibilities don't notice the participation in the wide structure safeties of Russia as well as different states from Eastern Europe without their connections from the NATO.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. A. Łukaszewicz, Nauka, innowacje, technologia, [w:] Wiek wielkich przemian, Warszawa-Toruń 2001.
 2. Deklaracja Programowa Platformy Obywatelskiej - gospodarka i przedsiębiorczość; Państwo dla obywateli. Plan rządzenia 2005-2009, kierownictwo merytoryczne J. Rokita, S. Kawalec, Warszawa 2005; Zasadnicze cele naprawy państwa - III Krajowa Konwencja Platformy Obywatelskiej RP, Warszawa, 21 maja 2006 r.
 3. J. Zając, Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej jako wyzwanie dla Polski, [w:] Unia Europejska i Polska wobec dylematów integracyjnych na początku XXI wieku, (red.) M. Stolarczyk, Toruń 2006.
 4. Manifest Europejski, Krajowa Konwencja SLD, Warszawa 6 marca 2004, www.sld.org.pl
 5. Manifest programowy, I Kongres 18-19 XII 1999, www.sld.org.pl
 6. Nadzwyczajny IX Kongres PSL. "Stawiamy na normalność - Polska lepszych szans". Deklaracja programowa Polskiego Stronnictwa Ludowego, Warszawa, 15 kwietnia 2007 r.
 7. Narodowe priorytety PSL na lata 2007-2011, Komitet Wyborczy PSL, Warszawa 2007, www.psl.pl.
 8. Nowa polityka. Nowa nadzieja. Program wyborczy Lewicy i Demokratów, Warszawa 2007.
 9. O kształtowanie szans rozwoju dla Polski. IV Kongres Polskiego Stronnictwa Ludowego. Uchwała programowa, [w:] O kształtowanie szans rozwoju dla Polski. Dokumenty programowe, Warszawa 1995.
 10. Partie i koalicje polityczne III Rzeczypospolitej, red. K.A. Paszkiewicz, Wrocław 2004.
 11. Polska obywatelska. Podstawy programu Platformy Obywatelskiej RP, Warszawa 2007.
 12. Prawo i Sprawiedliwość. Program 2005. IV Rzeczpospolita. Sprawiedliwość dla wszystkich, Warszawa 2005.
 13. Prawo i Sprawiedliwość. Program 2007, Warszawa 2007.
 14. Program europejski Platformy Obywatelskiej, 2 V 2004, www.platforma.org
 15. Program polityczny i społeczno-gospodarczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, [w:] Jakiej chcemy Polski. Dokumenty programowe, Warszawa 1991.
 16. Program polityczny i społeczno-gospodarczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, [w:] Żywią, bronią, gospodarują. Dokumenty programowe, Warszawa 1993.
 17. Program społeczno-gospodarczy Polskiego Stronnictwa Ludowego. VIII Kongres PSL druga część obrad, Warszawa, 23 X 2004.
 18. Suplement do programu politycznego PO RP, Konwencja Programowa Platformy Obywatelskiej RP, Warszawa, 26-27 maja 2007 r.
 19. Trzecia droga Samoobrony RP, 24 I 2006, www.samoobrona.org.pl
 20. Uchwała nr 2 w sprawie polskiej polityki zagranicznej, IV Nadzwyczajny Kongres Samoobrony RP 24 V 2003.
 21. V Kongres Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dokumenty programowe, Warszawa 1997.
 22. VI Kongres Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dokumenty programowe, Warszawa 1998.
 23. VII Kongres Polskiego Stronnictwa Ludowego, Warszawa 2000.
Cited by
Show
ISSN
1730-0274
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu