BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Żebrowski Andrzej (Akademia Podlaska w Siedlcach)
Title
Sejmowa kontrola działalności służb specjalnych : rzeczywistość czy fikcja
The Parliament's Control of the Activities of Secret Services : Reality or Fiction
Source
Doctrina. Studia społeczno-polityczne, 2008, nr 5, s. 227-246, rys., przypisy
Doctrina. Social and Political Journal
Keyword
Służby specjalne, Nadzór, System kontroli
Secret service, Supervision, Control system
Note
summ.
Abstract
Zmiany, jakie nastąpiły po 1990 r. w strukturze aparatu państwowego, a szczególnie w podporządkowaniu i strukturze cywilnych i wojskowych służb specjalnych, nie pozostały bez wpływu na system ich kontroli i nadzoru. System kontroli powinien być tak zbudowany, by zmuszać organy bezpośrednio i pośrednio je nadzorujące do sprawnego działania i do osiągania przyjętych celów w sferze wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa. Potrzebę taką wskazują nie tylko względy polityczne, ale przede wszystkim praktyczne. Znajomość struktury systemu kontroli służb specjalnych jest użyteczna dla każdego, kto zajmuje się tymi problemami, i niezbędna jest również parlamentarzystom.(fragment tekstu)

The changes which took place in the structure of state after 1990, and especially in the structure of subordination of the civilian and military secret services, influenced the system of their control and supervision. The system of their control should be constructed in such way that it must force the institutions which control the secret services directly or indirectly to work well, and to achieve the assumed goals in the sphere of the internal and external state security. Both political and, first of all, practical questions indicate such necessity.(short original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. A. Chrisidu-Budnik, J. Korczak, A. Pakuła, J. Supernat, Nauka organizacji i zarządzania, Wrocław 2005.
 2. A. Żebrowski, Ewolucja polskich służb specjalnych. Wybrane obszary walki informacyjnej. (Wywiad i kontrwywiad w latach 1989-2003), Kraków 2005.
 3. A. Żebrowski, Kontrola cywilna nad Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1998.
 4. D. Dawidowicz, Naukowe podstawy organizacji pracy administracji, Toruń 1968.
 5. E. Ura, E. Ura, Prawo administracyjne, Warszawa 2000.
 6. H. Zięba-Załucka, Władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2002.
 7. http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/dezyder5?OpenAgent&KSS
 8. http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/skladkom5?OpenAgent&KSS (11 listopada 2007 r.).
 9. J. Boć, Prawo administracyjne, Wrocław 1994.
 10. J. Jagielski, Kontrola administracji publicznej, Warszawa 1999.
 11. J. Starościak, Zarys nauki administracji, Warszawa 1971.
 12. J. Szreniawski, Prawo administracyjne: część ogólna, Lublin 1993.
 13. L. Ciborowski, Walka informacyjna, Toruń 1997.
 14. L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne: Zarys wykładu, Warszawa 1999.
 15. Polskie prawo administracyjne, red. J. Służewski Warszawa 1995.
 16. Prawo Konstytucyjne RP, red. P. Sarnecki, Warszawa 2005.
 17. S. Jędrzejewski, H. Nowicki, Kontrola administracji publicznej, kontrola a nadzór, struktura systemu, instytucje, Toruń 1995.
 18. Sprawozdanie Komisji do Spraw Służb Specjalnych z działalności w okresie II kadencji Sejmu RP, Warszawa 1997.
 19. Ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora, Dz.U. 2003, nr 221, art. 16,19 i 20, poz. 2199 z późn. zm.).
 20. Wiedza o społeczeństwie, red. T. Woś, J. Stelmach Warszawa 2001.
 21. Z. Szeliga, Rada Ministrów a Sejm 1989-1997, Lublin 1998.
 22. Z. Witkowski, Podstawy prawa konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej, Toruń-Warszawa 1999.
 23. Z. Czeszejko-Sochacki, Prawo parlamentarne w Polsce, Warszawa 1997.
Cited by
Show
ISSN
1730-0274
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu