BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Legucka Agnieszka (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim)
Title
Ewolucja polityki Unii Europejskiej wobec Ukrainy
Evolution of the European Union's Policy on Ukraine
Source
Doctrina. Studia społeczno-polityczne, 2008, nr 5, s. 113-123, przypisy
Doctrina. Social and Political Journal
Keyword
Polityka zagraniczna, Integracja gospodarcza
Foreign policy, Economic integration
Note
summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Ukraina
Ukraine
Abstract
Niepodległa Ukraina interesowała polityków i publicystów zachodnich głównie przez pryzmat przemian wewnętrznych w tym kraju. Zdaniem wielu z nich istniało duże prawdopodobieństwo, że wewnątrzukraińskie procesy doprowadzą do poważnej destabilizacji w regionie. Z kolei w ukraińskiej polityce zagranicznej było tak wiele meandrów, że politykom europejskim łatwiej było spoglądać na Ukrainę przez pryzmat Federacji Rosyjskiej. Czynnik rosyjski zaważył na stosunkach UE-Ukraina. Z jednej strony Unia Europejska w sposób uprzywilejowany i priorytetowy traktowała stosunki z Federacją Rosyjską, jako sukcesorką ZSRR, na obszarze postradzieckim. Z drugiej strony, władzom ukraińskim niezwykle trudno było zerwać więzi z północno-wschodnim sąsiadem. Mimo deklaracji proeuropejskich, pod koniec lat dziewięćdziesiątych władze w Kijowie zdecydowały się na zbliżenie z Rosją. Do przełomu w tym procesie doszło pod wpływem dwóch wydarzeń: rozszerzenia Unii Europejskiej, przyjęcia m.in. Polski, która stała się rzecznikiem spraw ukraińskich w Brukseli, oraz "pomarańczowej rewolucji" i poparciu UE dla Ukrainy w sprawie demokratycznych reform i dalszych procesów integracyjnych.(abstrakt oryginalny)

For European Union Ukraine was very important country in the East. Ukraine is the largest country - after the Russia - in Europe. Relationship between European Union and Ukraine has been influenced heavily by Russia. Ukraine is strongly tied to Russia by economy, raw materials, politics, culture and military structures. In the first years of independence it was extremely difficult for Kiev to cut all those ties. EU supported Ukraine in its way to Europe, while realizing that Russia is still Kiev's main partner in the realms of economy and energy. After enlargement in 2004 European Union create a European Neighbourhood Policy which is based on the idea that there is no clear membership perspective for countries mentioned there. It does not satisfied the Ukraine. Countries developing and cooperating with European Union can only count on certain privileges and concessions. Scope of promotion of EU rules and values in neighbouring countries is adjusted for political and economic realities of each country. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. "Hołos Ukrainy", Media zagraniczne o Polsce i polskiej kulturze na świecie, "Biuletyn MSZ", 1949/2702/XI.
 2. "Press Release", IP/05/1505, Brussels, 30 November 2005.
 3. A. Legucka, Dokąd zmierza Ukraina, "Zeszyty Naukowe AON" 2003, nr 4.
 4. A. Mazarki, Y. Voronova, Specyficzne cechy ekonomicznej integracji Ukrainy z Unią Europejską, [w:] Wybrane kierunki dostosowywania Polski do członkostwa w Unii Europejskiej. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej 24 czerwca 1998 r. w Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu w Warszawie, Warszawa 1999.
 5. Ch. Hillion, Partnership and Cooperation Agreement between the European Union and the New Independent States of the ExSoviet Union, "European Foreign Affairs Review", 1998, nr 3.
 6. European Council Common Strategy on Ukraine, "Official Journal of the European Communities" 1999, nr z 11 grudnia.
 7. Europejski wybór Ukrainy - hasło czy polityczny projekt, "Komentarze OSW" 2002, nr z czerwca.
 8. J. Bielecki, Kryzysu nie można pominąć milczeniem, "Rzeczpospolita" 2004, nr z 9 listopada.
 9. J. Perełyhin, Ukraina i Unia Europejska, [w:] Dokąd zmierza Ukraina. Wybór materiałów pokonferencyjnych, Warszawa 2003 .
 10. J. Starzyk, Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa, Warszawa 2001.
 11. Joint Report on Implementation of the Partnership and Cooperation Agreement between the EU and Ukraine, March 2002, www.europa.eu.int/comm/external_relations/ukraine/intro/index.htm#maj
 12. Osłabienie europejskiego wektora polityki zagranicznej Ukrainy, "Komentarze OSW", 2004, nr z 6 maja.
 13. Osłabienie europejskiego wektora polityki zagranicznej Ukrainy, "Komentarze OSW" 2004, nr z 6 maja.
 14. P. Turczyński, Polityka Unii Europejskiej wobec Ukrainy, "Sprawy Międzynarodowe", kwiecień-marzec 2005.
 15. Partnership and Cooperation Agreement, "Official Journal of the European Communities", 1998, nr z 19 lutego.
 16. Początek prezydentury Wiktora Juszczenki, "Tydzień na Wschodzie OSW" 2005, nr 4.
 17. R. Brodzicz Smoliński, Dokąd zmierza Ukraina. Raport z konferencji organizowanej przez Centrum Stosunków Międzynarodowych w dniach 4-5 kwietnia 2003 r., "Raporty i Analizy CSM", nr 5, Centrum Stosunków Międzynarodowych, Warszawa 2003.
 18. Rezolucja Parlamentu Europejskiej - dok. P6_TA(2004)0062, pkt 40-44.
 19. Szersza Europa - koncepcja unijnej polityki wobec sąsiadów, "Komentarze OSW" 2003, nr z 20 marca.
 20. T.A. Olszański, Trud niepodległości. Ukraina na przełomie tysiącleci, Kraków 2003 .
 21. W. Lenarczyk, Europejskie i euroatlantyckie aspiracje Ukrainy w ocenie niemieckiej, Lublin 2003.
 22. W. Radziwiłowicz, Ukraina podpisała układ z Rosją, Białorusią i Kazachstanem, ale z poprawka-mi, "Gazeta Wyborcza" 2003, nr z 19 września.
 23. Wywiad z Włodzimierzem Cimoszewiczem, "Gazeta Wyborcza" 2004, nr z 27 grudnia.
Cited by
Show
ISSN
1730-0274
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu