BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zgolińska Ewa J. (Akademia Podlaska w Siedlcach)
Title
Idea bezpieczeństwa człowieka w wybranych dialogach Platona
The Idea of Public Safety : in Chosen Plato's Dialogues
Source
Doctrina. Studia społeczno-polityczne, 2008, nr 5, s. 217-225, przypisy
Doctrina. Social and Political Journal
Keyword
Bezpieczeństwo, Poglądy filozoficzne
Security, Philosophical thought
Note
summ.
Platon
Abstract
Chcąc rozjaśnić, chociażby częściowo, naszą ideę bezpieczeństwa zwróćmy się do filozofów i to nawet wtedy, jeżeli problem bezpieczeństwa był przez nich podejmowany nie wprost, czyli wtedy gdy myślenie nad tym zagadnieniem biegło "w powiązaniu z innymi dziedzinami i wartościami życia społecznego, takimi jak: prawda, szczęście, dobrobyt, sprawiedliwość i pokój" . Zacznijmy od Platona i lektury wybranych jego dialogów, szczególnie "Państwa" i "Praw". Początkowo budzi się w nas przekonanie, że Platon nie włączył pytania o bezpieczeństwo człowieka do zbioru absorbujących go pytań teoretycznych, bo o bezpieczeństwie mówi niezbyt często - "przy okazji", rozważając inne zagadnienia. Bardzo szybko jednak zauważamy, że jego traktaty przepełnione są radami i wskazówkami jak zorganizować społeczeństwo, by zapewnić mu stan stabilnego spokoju. Czy stan ten można uznać za stan bezpieczeństwa?(fragment tekstu)

According to Plato the state should be stable, unchanging and therefore safe. Of course its citizens were to be safe as well as they should have a high sense of being secure. So, what is safety for Plato? It is a state consisting of many factors from which knowledge is the most important - the knowledge of authorities and the knowledge of individuals. The state of safety cannot be identified with the state of peace; it transcends peace. Safety is a complex relation which on the one hand is a base for activity and on the other hand appears in the acceptance of limits. Plato's understanding of the state stimulates to confronting the idea of safety with the idea of freedom.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. A. Laks, Prawodawcza utopia Platona, Meander 1999.
  2. A.H. Maslow, W stronę psychologii istnienia, Warszawa 1986.
  3. Dialektyka bezpieczeństwa, wojny i pokoju. Rozprawy z filozofii, myśli społeczno-politycznej i pedagogiki, pod red. R. Rosa, Warszawa 2003.
  4. J. Stańczyk, Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa, Warszawa 1996.
  5. K.R. Popper, Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie. t. 1., Urok Platona, Warszawa 1993.
  6. Platon, Państwo, Kęty 2003.
  7. Platon, Sofista. Polityk, Warszawa 1956.
  8. R. Rosa, M. Lipińska-Rzeszutek, M. Kubiak, Filozofia bezpieczeństwa personalnego i strukturalnego. Tradycja - Współczesność - Nowe wyzwania, Siedlce 2007.
  9. Uniwersalny słownik języka polskiego, Warszawa 2003.
Cited by
Show
ISSN
1730-0274
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu