BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sałagan Patrycja (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Rozdrobnienie substratów wykorzystywanych do produkcji biogazu
Fragmentation of substrates used for biogas production
Source
Inżynieria Rolnicza, 2012, R. 16, nr 2 (137), s. 279-286, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Agricultural Engineering
Keyword
Biogaz, Zboża, Badania właściwości fizycznych
Biogas, Corn, Physical properties research
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono analizę różnego stopnia rozdrobnienia zielonki oraz uzysku biogazu na podstawie danych literaturowych. Szczególną uwagę zwrócono na wiadomości dotyczące kukurydzy oraz sorga. Zestawiono również informacje na temat innych roślin m.in. słomy i żyta. Wskazano różnice w zalecanych długościach sieczki zielonki do sporządzenia kiszonek do produkcji biogazu zarówno w obrębie jednego gatunku, jak również między gatunkami wykorzystywanych roślin. Z analizy wynika, iż kiszonka z sorga może stanowić alternatywę dla kiszonki z kukurydzy. Ponadto zaleca się dokładne rozdrobnienie surowca do sporządzenia kiszonek na cele produkcji biogazu. W przypadku kiszonki z kukurydzy zalecanym przedziałem długości rozdrobnienia na podstawie danych literaturowych jest przedział 10-15 mm (nawet do 20 mm), natomiast sorga 10-30 mm.(abstrakt oryginalny)

Analysis of different degree of green forage fragmentation and biogas yield was presented in the article based on literature data. Special attention was paid to information on corn and sorghum. Moreover, information on other plants, inter alia on straw and rye was listed. Differences in recommended lengths of green forage chaff for preparation of silage for biogas production were indicated both within one variety as well as between varieties of the plants used. It results from the analysis that sorghum silage may constitute and alternative for corn silage. Moreover, it is recommended that raw material for preparing silage for biogas production be carefully ground. In case of corn silage it is recommended on the basis of literature data that length of fragmentation should be within 10-15 mm (even up to 20 mm), whereas in case of sorghum silage within 10-30 mm.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Amon T., Amon B., Kryvoruchko V., Zollitsch W., Mauer K., Gruber L. (2007): Biogas production from maize and dairy cattle manure - Influence of biomass composition on the methane yield. Agriculture, Ecosystems and Environment, 118, 173-182.
 2. Bartuševics J., Gaile Z. (2010): Effect of silaging on chemical composition of maize substrate for biogas production. [dostęp 26.01.2012], Dostępny w Internecie: http://ilga.cs. llu.lv/homepg/energija/wp-content/uploads/2011/06/Efects_of_silaging_Bartusevics.pdf
 3. Bauer A., Leonhartsberger C., Bösch P., Amon B., Friedl A., Amon T. (2010): Analysis of methane yields from energy crops and agricultural by-products and estimation of energy potential from sustainable crop rotation system in EU-27. Clean Techn. Environ. Policy (2010) 12:153-161.
 4. Budzichowska J. (2010): Czy sorgo zastąpi kukurydzę [on-line], Warszawa, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego. [dostęp 1.02.2012], Dostęp w Internecie: http://www. modr.mazowsze.pl
 5. Frageria N., Baligar V., Jones C. (2010): Growth and mineral nutrition of field crop. Third Edition. CRC Press.
 6. Fugol Małgorzata, Prask Hubert (2011): Porównanie uzysku biogazu z trzech rodzajów kiszonek: z kukurydzy, lucerny i trawy. Inżynieria Rolnicza, 9(134), 31-39.
 7. Heiermann M., Plöchl M., Linke B., Schelle H., Herrmann C. (2009): Biogas crops - Part 1: Specifications and suitability of field crops for anaerobic digestion. Agricultural Engineering International: the CIGR Ejournal. Manuscript 1087. Vol. XI.
 8. Herrmann C., Heiermann M., Idler C. (2011): Effects of ensiling, silage additives and storage period on methane formation of biogas crops. Bioresource Technology 102 (2011) 5153-5161.
 9. Klimuk E., Pokój T., Budzyński W., Dubis B. (2010): Theoretical and observed biogas production from plant biomass of different fibre contents. Bioresourse Technology 101 (2010) 9527-9535.
 10. Kozyra A., 2009 Produkcja biomasy a GMO. Odnawialne źródła energii nowym wyzwaniem dla obszarów wiejskich w Polsce. 22-23 października, Opole. [dostęp 27.02. 2012], Dostępny w Internecie: http://www.farmer.pl/Resources/2/Publikacja_Odnawialne _zrodla_energii.pdf
 11. Leonhartsberger C., Bauer A., Machmüller A., Kryvoruchko V., Bodiroza V., Milovanovic D., Hrbek R., Amon B., Amon T. (2009): Sustainable crop rotation and their potential for biogas production. [dostęp 26.01.2012], Dostępny w Internecie: http://www.ramiran.net/doc08/ RAMIRAN_2008/Leonhartsberger.pdf
 12. Oslaj M., Mursec B., Vindis P. (2010): Biogas production from maize hybrids. Biomass and bioenergy 34 (2010) 1538-1545.
 13. Pakarinen A., Maijala P., Jaakkola S., Stoddard F., Kymäläinen M., Viikari L. (2011): Evaluation of preservation methods for improving biogas production and enzymatic conversion yield of annual crops. Biotechnology for Biofuels 2011, 4:20.
 14. Špalková V., Hutńan M., Lazor M., Kolesárová N. (2009): Selected problems of anaerobic treatment of maize silage. 36th International Conference of SSCHE, 25-26 maj 2009, Slovakia.
 15. Szlachta J., 2009. Ekspertyza pozyskiwania biogazu rolniczego jako odnawialnego źródła energii. AgEngPol, Wrocław. [dostęp 27.02.2012] Dostępny w Internecie: http://www.agengpol.pl/LinkClick.aspx?fileticket=O67VGkyovAE%3D&tabid=144
 16. Vindis P., Mursec B., Janzekovic M., Cus F. (2009a): The impact of mesophilic and thermophilic anaerobic digestion on biogas production. Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering. Volume 36, Issue 2, 192-198.
 17. Vindis P., Mursec B., Rozman C., Janzekovic M., Cus F. (2009b) : Mini digester and biogas production from plant biomass. Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering. Volume 35, Issue 2, 191-196.
 18. Węglarzy K. i Podkówka W. (red.), 2010. Agrobiogazownia. Instytut Zootechniki. Grodziec Śląski. Maszynopis.
 19. Ulotka informacyjna Schaumann BioEnergy - Key criteria for the successful preparation and storage of fermentation substrates. [dostęp 26.01.2012], Dostępny w Internecie: http://www.schaumannbioenergy.com/PDF/en/lit_biogasfibel_en_200611.pdf
Cited by
Show
ISSN
1429-7264
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu