BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Romański Leszek (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Bukowski Przemysław (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Dębowski Marcin (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Title
Analiza wykorzystywania energii odnawialnej w gospodarstwach wiejskich
Analysis of using renewable energy in rural farms
Source
Inżynieria Rolnicza, 2012, R. 16, nr 2 (137), s. 259-268, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Agricultural Engineering
Keyword
Gospodarstwa rolne, Energia odnawialna, Odnawialne źródła energii
Arable farm, Renewable energy, Renewable energy sources
Note
streszcz., summ.
Abstract
W pracy przedstawiono wyniki ankiety przeprowadzonej wśród rolników, którzy wykorzystują energię ze źródeł odnawialnych. Ankiety zostały przeprowadzone za pośrednictwem portalu rolniczego "agrofoto.pl". W badaniach wzięły udział 722 osoby. Celem ankiety było uzyskanie informacji na temat preferencji respondentów dotyczących odnawialnych źródeł energii. Pytania dotyczyły typu wykorzystywanych instalacji oraz ich mocy. Ankiety prowadzone były w formie pytań wielokrotnego wyboru. Najpopularniejszym źródłem energii odnawialnej okazały się biopaliwa stałe. Wykorzystanie tego źródła deklarowało 60,5% respondentów. Najczęściej wybieranym surowcem w tej grupie paliw było drewno. Na drugim miejscu znalazły się biopaliwa płynne w postaci oleju rzepakowego (21,0% respondentów) a na miejscu trzecim energia słoneczna konwertowana na energię cieplną (13,8%). Wykorzystanie pozostałych źródeł energii odnawialnej kształtowało się na poziomie 7-10%.(abstrakt oryginalny)

Results of the questionnaire carried out among farmers, who use energy from renewable sources were presented in the work. The questionnaire was carried out through agricultural website "agrofoto.pl". 722 persons took part in the research. The objective of the questionnaire was to obtain information related to responders' preferences concerning renewable sources of energy. Questions concerned types of installations which are applied and their power. Questionnaires were carried out in the form of multiple choice questions. Solid biofuels proved to be the most popular sources of renewable energy. 60.5% of responders declared the use of such source. Wood was the most frequently selected raw material in this group of fuels. Liquid biofuels in the form of rapeseed oil (21% of responders) were on the second place and solar energy converted into thermal energy (13.8%) was on the third place). The use of the remaining renewable sources of energy was on the level 7-10%.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bieniek J., Sawko Ł, Molendowski F. (2011): Analiza ekonomiczna wykorzystania osadek kolb kukurydzy jako paliwa alternatywnego. Inżynieria Rolnicza, 9(134), 7-13.
 2. Gnutek. Z. (2011):Wybrane aspekty użytkowania energii w rolnictwie. Inżynieria Rolnicza, 9(134), 49-56.
 3. Forowicz K. (2011): Słońce czysty biznes. Środowisko, 18(450), 17-19.
 4. Romański L.(2008). Operating efficiency of a non-membrane ground heat and mass exchanger after 15 years of operation. Technical Science, 11, 283-288.
 5. Roszkowski A. (2008). Energia w rolnictwie (kryzys energetyczny-efektywność-rolnictwo). Inżynieria Rolnicza, 4(102), 25-35.
 6. Szkutnik J, Sobota R. ( 2010): Zagadnienie bezpieczeństwa Energetycznego w Polsce w perspektywie do 2030 roku. Rynek Energii, 1(86), 57-62.
 7. Dz.Urz. WE L 283 z 27.10.2001 r. art. 3 ust. 3 Dyrektywa nr.2001/77/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie wspierania produkcji na rynku wewnętrznym energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych (art.3 ust.3).
 8. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE. (z dnia 23 kwietnia 2009).W sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE.
 9. http://www.erec.org/renewable-energy/solar-thermal.html
 10. http://www.vattenfall.pl/pl/rynek-biomasy.htm
 11. Minister Gospodarki (2011). Raport określający cele w zakresie udziału energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii znajdujących się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w krajowym zużyciu energii elektrycznej na lata 2010-2019.
Cited by
Show
ISSN
1429-7264
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu