BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tomczyk Wiesław (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Title
Charakterystyka zaobserwowanych procesów i rodzajów zużycia eksploatacyjnego maszyn rolniczych
Characteristic of the observed processes and types of exploitation wear of agricultural machinery
Source
Inżynieria Rolnicza, 2012, R. 16, nr 2 (137), s. 311-318, tab., bibliogr. 12 poz.
Agricultural Engineering
Keyword
Eksploatacja, Maszyny i urządzenia, Przemysł maszyn rolniczych, Modernizacja maszyn i urządzeń
Exploitation, Machinery and equipment, Agricultural machinery industry, Modernization of machinery and equipment
Note
streszcz., summ.
Abstract
Park maszynowy będący na wyposażeniu większości polskich gospodarstw jest w znacznym stopniu zużyty pod względem technicznym i ekonomicznym (przestarzałe konstrukcje). Zapewnienie odpowiedniego stanu technicznego jest istotnym wyzwaniem dla służb technicznych utrzymania i odnowy maszyn. Zrozumienie zachodzących procesów zużycia oraz znajomość zabiegów obsług technicznych wykonywanych przez użytkowników jest niezbędna dla zapewnienia odpowiedniego stanu technicznego oraz wczesnym zapobieganiu awariom maszyn. Opracowanie zawiera analizę i ocenę zidentyfikowanych rodzajów zużycia eksploatacyjnego maszyn i urządzeń użytkowanych w gospodarstwach objętych badaniami. Celem pracy jest ocena i analiza zaobserwowanych rodzajów zużycia eksploatacyjnego maszyn rolniczych. Badania prowadzono w sześćdziesięciu gospodarstwach rolniczych w formie wywiadu kierowanego na terenie gmin: Milówka oraz Czernichów w latach 2009-2010. Badaniami objęto maszyny i urządzenia rolnicze będące na wyposażeniu wytypowanych gospodarstw rolniczych.(abstrakt oryginalny)

A machinery park in which most of the Polish farms is equipped is significantly worn in relation to technical and economic aspect (old structures). Ensuring a proper technical conditions is a crucial challenge for technical services responsible for maintenance and restoration of machines. Understanding the ongoing processes of wear and knowledge of technical services carried out by the users is necessary for ensuring a proper technical condition and for early prevention of machinery failures. The study includes analysis and evaluation of the identified types of exploitation wear of machines and devices used in the researched farms. The objective of the work is to evaluate and analyse the observed types of exploitation wear of agricultural machines. The research was carried out in sixty agricultural farms in the form of an interview carried out on the territory of the following districts: Milówka and Czernichów in 2009-2010. The research covered agricultural machinery and devices in which selected agricultural farms were equipped.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bocheński C. (1995): Naprawa maszyn i urządzeń rolniczych, W. Sz. i P., Warszawa. ISBN 83-02-06004-6.
 2. Jusupov P.M. (1993): Elementy teorii nadieżnostii i kontrolija techniczeskich sistem, Leningrad, 25-30.
 3. Karpiński T. (2004): Inżynieria produkcji, W.N.T., Warszawa, ISBN 83-204-2990-0.
 4. Leszek W. (1981): Metodologiczne podstawy badań trybologicznych, PWN, Poznań, ISBN 8301033037.
 5. Mazurkiewicz W., Trzos M. (1999): Projektowanie eksperymentalnych systemów badawczych w budowie i eksploatacji maszyn, Radom, ISBN 83-7204-093-1.
 6. Michalski R., Klaus O., Tilipałow W. (2002): Procesy naprawy maszyn - teoria i praktyka, Olsztyn-Kaliningrad, ISBN 83-914011-5-4.
 7. Osipenko W. (1989): Proizwodstwo i remont masin w rozwiwajuscihsja stranach, Kiew, 18-21.
 8. Rzeźnik C. (2002): Podstawy obsługi technicznej maszyn rolniczych, Poznań, ISBN 83-7160-265-0.
 9. Tomczyk W. (2008): Aspekty ekonomiczne procesów odnowy i eksploatacji maszyn i urządzeń, Inżynieria Rolnicza, 9, 305-310, ISSN 1429-7264.
 10. Tomczyk W. (2009): Obsługi techniczne w procesie odnowy i utrzymania maszyn i urządzeń, Inżynieria Rolnicza, 6, 301-307, ISSN 1429-7264.
 11. Tomczyk W. (2010): Metoda technologiczności odnowy maszyn, Inżynieria Rolnicza Nr 4, 261-267.
 12. Uzdowski M., Bramek K., Garczyński K. (2003): Eksploatacja techniczna i naprawa. W.K. i Ł., Warszawa, ISBN 83-206-1496-1.
Cited by
Show
ISSN
1429-7264
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu