BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tomasik Marcin (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Juszka Henryk (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Lis Stanisław (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Title
System komunikacji układu kontrolno-pomiarowego w autonomicznym aparacie udojowym
The communication system of the control-measuring system in an autonomous milking unit
Source
Inżynieria Rolnicza, 2012, R. 16, nr 2 (137), s. 303-310, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Agricultural Engineering
Keyword
Maszyny i urządzenia, Przemysł maszyn rolniczych, Systemy kontrolne
Machinery and equipment, Agricultural machinery industry, Controlling systems
Note
streszcz., summ.
Abstract
W pracy przedstawiono koncepcję systemu kontrolno-pomiarowego zastosowanego w autonomicznym aparacie udojowym (AAU). Głównym zadaniem tego systemu jest konwertowanie sygnałów pomiarowych pochodzących z różnego typu czujników i przetworników pomiarowych na standardy wejść sterownika PLC oraz realizacja komunikacji pomiędzy autonomicznym aparatem udojowym a czujnikami pomiarowymi i urządzeniami wykonawczymi. Zakres prac obejmował opracowanie koncepcji systemu pomiarowego, wykonanie elektronicznego koncentratora sygnałów pomiarowych i wykonawczych, weryfikację poprawności działania tego systemu na autonomicznym aparacie udojowym. Wykazała ona, że system zasilania czujników pomiarowych i elementów wykonawczych poprawnie realizuje swoje zadania oraz zapewnia odpowiednią dynamikę pomiaru, przesyłania oraz rejestracji sygnałów z AAU.(abstrakt oryginalny)

The work presents a concept of the control-measurement system in the autonomous milking unit (AAU). The main task of this system is converting measurement signals which come from different types of sensors and measurement converter into input standards of PLC driver and performance of communication between autonomous milking unit and measurement sensors and performing devices. The scope of work covered preparation of the measurement system concept, making an electronic concentrator of measurement and performance signals, verification of performance correctness of this system in an autonomous milking unit. It proved that the system of supplying measurement sensors and performance elements correctly carries out its tasks and ensures a proper dynamics of measurement, transfer and signals recording from AAU.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Artmann R. (1997): Sensor system for milking robots. Comp. Electron. Agric. 17, 19-40.
 2. Jędruś A., Lipiński M. (2008): Analiza funkcjonalna nowego aparatu udojowego. Inżynieria Rolnicza, 4(102), 337-345.
 3. Jędruś A. (2010): Metodyka badań wybranych własności metrologicznych termoanemometrycznych indykatorów wypływu mleka z zastosowaniem techniki mikroprocesorowej. Inżynieria Rolnicza, 7(125), 81-86.
 4. Juszka H., Tomasik M., Lis S. Haczyk G. (2011a): Automatyczne sterowanie autonomicznym aparatem udojowym. Inżynieria Rolnicza, 4(129), 99-104.
 5. Juszka H., Tomasik M., Lis S., Bełtowski M. (2011b): Identyfikacja sygnałów kontrolno-sterujących w autonomicznym aparacie udojowym. Problemy Inżynierii Rolniczej, 1(71), 87-94.
 6. Juszka H., Tomasik M, Lis S., Bałys K. (2011c): Kolektor autonomicznego aparatu udojowego. Inżynieria Rolnicza, 4 (129), 93-98.
 7. Juszka H., Tomasik M. (2011): Transmisja danych w układzie sterowania aparatem udojowym. Opracowanie monograficzne. Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem struktury obszarowej gospodarstw rodzinnych, ochrony środowiska i standardów UE, Warszawa, 66-69.
 8. Juszka H., Tomasik M., Lis S. (2012): Wizualizacja sterowania zautomatyzowanym aparatem udojowym. Mat. Konf. Państwowego Instytutu Zootechniki. Perspektywy produkcji mleka i wołowiny w Polsce i na Świecie. Kraków, 181-182.
 9. Hovinen M., Pyörälä S. (2011): Invited review: Udder health of dairy cows in automatic milking, J. Dairy Sci., 94, 547-562.
 10. Szlachta J. (2006): Komputerowe systemy zarządzania stadem. Inżynieria Rolnicza, 6(77), Kraków, 17-33.
 11. Wojciechowski M. J. (2008): Sygnały i systemy. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, ISBN 83-206-1684-2.
 12. XTR 110 [on-line](1993): Burr-Brown Corporation. Dostępny w Internecie: http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/X/T/R/1/XTR110.shtml
Cited by
Show
ISSN
1429-7264
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu