BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gosik Blanka (Uniwersytet Łódzki), Zimon Grzegorz (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Title
Usługi transportowe w obsłudze ruchu turystycznego
Transport Services in Tourism
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki, 2014, nr 28, s. 37-48, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Issue title
Infrastruktura transportu dla rozwoju regionów Z perspektywy dziesięciolecia członkostwa w Unii Europejskiej
Keyword
Usługi transportowe, Ruch turystyczny, Infrastruktura transportu, Transport
Transport services, Tourist movement, Transport infrastructure, Transport
Note
summ.
Abstract
Wychodząc z założenia, że podstawą turystyki jest przemieszczanie się osób do miejscowości i obszarów charakteryzujących się atrakcyjnymi walorami turystycznymi, to transport zapewniający to przemieszczanie wpływa na rozwój i uprawianie turystyki. Zatem usługi transportowe należą do podstawowych usług warunkujących kształtowanie ruchu turystycznego. Pełnią przede wszystkim funkcję komunikacyjną umożliwiającą turyście zarówno dotarcie, jak i przemieszczanie się w miejscu destynacji turystycznej. W obsłudze ruchu turystycznego bardzo ważny jest wybór środka transportu przez potencjalnego turystę, Wybór ten uzależniony jest przez wiele różnorakich czynników. W opracowaniu autorzy dokonali próby zbadania preferencji turystów w tym zakresie.(fragment tekstu)

Poland's accession into the European Union (EU) has had a huge impact on the country's tourism sector. Thanks to EU funding, tourist infrastructure was developed, which greatly contributed to the improvement of the quality of tourism services offered. Another important factor was Poland's joining of the EU Schengen zone, and associated with it increased tourists volume. Since transportation is a basic and fundamental service in tourism, it has an impact on tourist traffic. The ability of people to transport themselves to attractive tourist sites is the groundwork of tourism, and therefore, the transportation that facilitates this movement dramatically influences tourism development and people's participation in it. This correlation can be analyzed on a macro scale, as well as on a micro scale, at the destination site. Selection of a suitable means of transportation is a very important decision for a prospective traveler. There are several criteria for deciding on the best transportation method to use, such as the goals and type of the trip, the quality standards of the means of transportation, the cost of the journey, and the distance and the geographic location of the destination. The authors analyzed transportation services offered in tourism, and conducted an investigation to determine choice means of transportation in selected recreation and tourism activates. Additionally, they analyzed factors that influence the decision process in selecting means of transportation.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bąk M., Koszty i opłaty w transporcie, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010.
 2. Bentkowska-Senator K., Kordel Z., Transport w turystyce, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2008.
 3. Bernacki M., Kowalak R., Rachunek kosztów logistyki w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 4. Coyle J.J, Bardi E.J, Langley Jr. C.J., Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2010.
 5. Kaspar C., Management im Tourismus, Verlag Paul Haupt, Bern-Stttgart-Vien 1995.
 6. Kompendium wiedzy o turystyce, red. G. Gołembski, PWN, Warszawa-Poznań 2002.
 7. Logistyka usług, red. G. Biesok, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2013.
 8. Obsługa ruchu turystycznego, red. B. Meyer, PWN, Warszawa 2006.
 9. Sawicki B., Rola transportu w zagospodarowaniu turystycznym, "Logistyka" 2012, nr 3.
 10. System logistyczny Polski. Uwarunkowania techniczno-technologiczne ko modalności transportu, red. M. Jacyna, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2012.
 11. Turystyka, red. W. Kurek, PWN, Warszawa 2008.
 12. Murphy Jr, P.R., Wood D.F, Nowoczesna logistyka. Wydanie X., Wydawnictwo Helion, Gliwice 2011.
 13. Zimon D., Zarządzanie jakością w logistyce, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2013.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1644-275X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu