BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zaliwski Andrzej S. (Państwowy Instytut Badawczy w Puławach)
Title
Walidacja systemu wspomagania decyzji ZeaSoft - moduł nawożenia
Validation of the decision support system ZeaSoft - fertilization module
Source
Inżynieria Rolnicza, 2012, R. 16, nr 2 (137), s. 357-365, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Agricultural Engineering
Keyword
Walidacja, Systemy wspomagania decyzji, Modele optymalizacyjne, Programowanie liniowe, Rolnictwo
Validation, Decision Support Systems (DSS), Optimizing models, Linear programming, Agriculture
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przeprowadzono walidację Modelu doboru nawozów w Module nawożenia systemu ZeaSoft z wykorzystaniem Modelu optymalizacyjnego doboru nawozów do dawki NPK napisanego w systemie GAMS. Walidacja polegała na porównaniu wyników otrzymanych z systemu ZeaSoft (wybór nawozów przez użytkownika) z wynikami z Modelu optymalizacyjnego NPK (automatyczny wybór nawozów wg zadanych kryteriów) dla tych samych danych wejściowych (zestawów nawozów mineralnych). Sprawdzano poprawność doboru nawozów do dawek NPK i koszt nawozów w rozwiązaniach generowanych przez porównywane modele. Ustalono, że dla jedenastu zestawów nawozów stanowiących dane wejściowe system ZeaSoft w ośmiu przypadkach obliczył ilość nawozu poprawnie w 100%, w jednym przypadku poprawność obliczeń wyniosła 99,7% i dwukrotnie poprawnie zgłosił brak rozwiązania. Przy przypadkowym wyborze nawozów przez użytkownika koszt nawozów w rozwiązaniach podawanych przez ZeaSoft jest wyższy średnio o 15% niż w rozwiązaniu optymalnym. Uporządkowanie nawozów w kolejności rosnącej ceny za 1 kg czystego składnika na liście nawozów prezentowanej użytkownikowi przez ZeaSoft zmniejszyłoby tę różnicę do poniżej 7%.(abstrakt oryginalny)

Validation of the Fertilizer Selection Model was carried out in ZeaSoft model of fertilization with the use of optimisation model of fertilizers selection to NPK rate written in GAMS. The validation consisted in the comparison of the results from ZeaSoft (selection of fertilizers by the user) with the results from the NPK Optimization Model (automatic fertilizer selection according to the present criteria) for the same input data (sets of mineral fertilizers). The fertilizer selection correctness in the solutions given by both models was checked in terms of the fertilizer amount and cost. It was determined that for the eleven fertilizer sets used as input, ZeaSoft calculated the fertilizer amount with the correctness of 100% in eight cases, in one case the correctness was 99.7% and twice the lack of solution was correctly reported. In the solutions calculated by ZeaSoft from user random input the cost of fertilizers was higher on average by 15% in comparison to the optimal solution. Ordering the fertilizers by pure nutrient cost in the list presented to the user by ZeaSoft would reduce that difference to below 7%.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Cupiał M. (2005): Program wspomagający nawożenie mineralne "NAWOZY 2". Inżynieria Rolnicza, 14(74), 65-68.
 2. Jadczyszyn T. (2001): Model for calculation the amount of nutrients in manure "SFOM". Nawozy i Nawożenie, 1(6), 40-50.
 3. Jadczyszyn T., Pietruch C. (2003): System doradztwa nawozowego NawSald. Wieś Jutra, 10, 21-22.
 4. Krupa K. (2008): Modelowanie, symulacja i prognozowanie. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, ISBN: 978-83-204-3426-2.
 5. McCarl B.A., Spleen T.H. (2003): Applied Mathematical Programming Using Algebraic Systems [online], [dostęp 12-03-2012], Dostępny w Internecie: http://agecon2.tamu.edu/people/faculty/mccarlbruce/books.htm
 6. Murty K.G. (2003): Optimization Models for Decision Making: Volume 1 (Junior Level) [on-line], [dostęp 12-03-2012], Dostępny w Internecie: http://ioe.engin.umich.edu/people/fac/books/ murty/opti_model
 7. Raman S. (2006): Agricultural Sustainability: Principles, Processes, And Prospects. Food Products Press, An Imprint of The Haworth Press, New York - London - Oxford, ISBN-10: 1-56022-311-1.
 8. Rosenthal R.E. (2012): GAMS - A User's Guide [on-line], [dostęp 12-03-2012], Dostępny w Internecie: http://www.gams.com/dd/docs/bigdocs/GAMSUsersGuide.pdf
 9. Zaliwski A.S. (2009): System wspomagania decyzji w wyborze odmiany kukurydzy (ZeaSoft). Studia i Raporty IUNG-PIB, 16, 83-96.
 10. Zaliwski A.S. (2012): Model optymalizacyjny doboru nawozów do dawki NPK [on-line], [dostęp 12-03-2012], Dostępny w Internecie: http://www.ipm.iung.pulawy.pl/npkmodel/NPKModel.aspx
 11. Zaliwski A.S., Hołaj J. (2005): ZEASOFT - System wspomagania decyzji w uprawie kukurydzy. Inżynieria Rolnicza, 14(74), 385-393.
 12. Zaliwski A., Lipski S., Górski T., Jadczyszyn T., Machul M., Pietruch C., Hołaj J. (2004): Interaktywny program zintegrowanej uprawy kukurydzy (ZEASOFT) [on-line], Raport końcowy z badań, IUNG-PIB, Puławy, [dostęp 12-03-2012], Dostępny w Internecie: www.zazi.iung.pulawy.pl/Documents/Raport_2-01_2004.pdf
 13. Zaliwski A.S., Nieróbca A. (2010): Walidacja systemu wspomagania decyzji ZeaSoft - modele plonów. Inżynieria Rolnicza, 7 (125), 253-259.
 14. Zaliwski A. S., Pietruch C. (2007): Narzędzia informatyczne w produkcji roślinnej. Inżynieria Rolnicza, 2(90), 333-339.
 15. Oferta IUNG PIB [on-line], Puławy, IUNG-PIB, 2011, [dostęp 12-03-2012], Dostępny w Internecie: http://www.iung.pulawy.pl
 16. ZeaSoft: Literatura [on-line], Puławy, IUNG-PIB, 2012, [dostęp 12-03-2012], Dostępny w Internecie: http://www.zazi.iung.pulawy.pl/Documents/ZeasoftLiteratura.htm
Cited by
Show
ISSN
1429-7264
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu