BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grzybek Olga (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Zasoby niematerialne jako przedmiot badań w naukach ekonomicznych
Intangible Resources as an Object of Research in Economics
Source
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2014, nr 190, s. 71-78, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Issue title
Kierunki harmonizacji polskiej rachunkowości z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej
Keyword
Zasoby niematerialne, Nauki ekonomiczne, Badania naukowe
Intangible assets, Economic sciences, Scientific research
Note
summ.
Abstract
Artykuł ma na celu wskazanie, jakie zasoby niematerialne stanowią przedmiot badań w naukach o zarządzaniu oraz w finansach, w szczególności zaś analizę różnic w zakresie wartości niematerialnych w polskim i międzynarodowym prawie bilansowym. (fragment tekstu)

The article depicts scope of intangible resources in enterprise management, tax law and balance law. Intangible assets recognising in accountancy were presented in detail. Numerous legal limitations regarding identifiablity and recognition of intangible assets in accounting are the reason, why the entities do not present most of these resources in their financial statements. This situation is perceived negatively by specialists in finance and management(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Budzińska O.: Kwalifikacja i wycena prac badawczo-rozwojowych według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości. W: Wartości niematerialne i prawne - ujmowanie i prezentacja. Red. T. Cebrowska, W. Dotkuś. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2011.
 2. Damodaran A.: Valuing Companies with Intangible Assets, http://people.stern.nyu.edu/ adamodar/pdfiles/papers/intangibles.pdf [25.09.2013].
 3. Daum J.H.: Intangible Assets: the Art of Creating Value, http://www.intangibleassets.de/ ARTICLES/interview _ia _daum_e.pdf [25.09.2013].
 4. Herman A.: Kilka refleksji na temat nowych źródeł wzrostu wartości przedsiębiorstwa. W: Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa. Red. B. Dobiegała-Korona, A. Herman. Difin, Warszawa 2006.
 5. Lipka A., Król M., Waszczak S., Satoła M.: Wartościowanie kapitału ludzkiego organizacji (problemy metodyczne i próby ich rozwiązania). Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2008.
 6. Low J., Kalafut P.C.: Niematerialna wartość firmy. Ukryte źródła przewagi konkurencyjnej. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 7. Międzynarodowy Standard Rachunkowości 38 "Wartości niematerialne".
 8. Sawicki K.: Istota i zakres wartości niematerialnych i prawnych według ustaw o rachunkowości i podatku dochodowym oraz międzynarodowych standardów MSR/MSSF. W: Wartości niematerialne i prawne - ujmowanie i prezentacja. Red. T. Cebrowska, W. Dotkuś. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2011.
 9. Urbanek G.: Wycena aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa 2008.
 10. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dz.U. 2012 r., poz. 361.
 11. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dz.U. 2011 r., nr 74, poz. 397.
 12. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dz.U. 2013 r., poz. 330.
 13. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. Red. H. Król, A. Ludwiczyński. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
Cited by
Show
ISSN
2083-8611
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu