BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dudek Marek (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie), Kardela Jacek (KGHM Polska Miedź S.A.)
Title
Filar analizy kosztów w systemach produkcji klasy światowej
Cost Deployment Pillar in the World Class Manufacturing Systems
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 67, s. 23-35, rys., bibliogr. 6 poz.
Issue title
Narzędzia zarządzania finansami
Keyword
Analiza kosztów, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Koszty produkcji, Produkcja w klasie światowej
Cost analysis, Enterprise competitiveness, Production costs, World class manufacturing (WCM)
Note
streszcz., summ..
Abstract
Produkcja w klasie światowej to sposób organizacji pozwalający na osiągnięcie najwyższego, zdefiniowanego i możliwego do osiągnięcia poziomu zorganizowania produkcji, poprzez wdrażanie nowoczesnych narzędzi, metod i metodologii zarządzania przedsiębiorstwem. Klasa światowa zakłada ciągłe doskonalenie funkcjonowania systemu organizacyjnego przedsiębiorstwa, celem zredukowania do minimum kosztów jego funkcjonowania. Ciągłe doskonalenie najczęściej jest realizowane poprzez permanentne eliminowanie z procesów tzw. strat produkcyjnych. Straty te są wyrażane za pomocą kosztów w filarze technicznym produkcji w klasie światowej zwanym analizą kosztów. Celem pracy było stworzenie uniwersalnego zestawu działań wykorzystywanych przy wdrażaniu filaru analizy kosztów w systemach produkcji klasy światowej. W pracy wykorzystano metody badań społecznych, w szczególności obserwację i wywiad, przeprowadzone w grupie 12 dużych przedsiębiorstw produkcyjnych. (abstrakt oryginalny)

The Word Class Manfacturing is a way to organise an enterprise so as to achieve the highest possible level of production organisation through implementing modern methods of management starting with the basic ones, to more complex methods and methodologies of enterprise management. World Class Manufacturing is a concept that aims to be the best, fastest, and as well as this is possible the cheapest manufacturer of products or services. This is usually done by eliminating wastes in Cost Deployment pillar. Cost Deployment is a seven-step accounting technique for assigning actual costs to each loss and waste that happens in a factory. This way, the prioritization of which loss to attack first can be made with economical reasoning. An additional advantage of Cost Deployment is that all improvement work in the organization is assigned an equivalent saving potential. Taking into account a number of implementations a cost deployment universal procedure has been created. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Arsovski S., Dokić I., Pesic-Dokic S. (2011), Quality in World Class Manufacturing, http://ijqr.net/journal/v5-n4/8. pdf (1.02.2014).
  2. Bozarth C., Handfield R. B. (2007), Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw, Helion, Warszawa.
  3. Dudek M. (2012a), Produkcja w klasie światowej - fanaberia najbogatszych czy standard w zarządzaniu produkcją?, "Przegląd Organizacji", nr 3.
  4. Dudek M., (2012b), Produkcja w klasie światowej: przystanek na drodze ku doskonałości produkcji, "Przegląd Organizacj", nr 5.
  5. Kaplan R.S., Anderson S.R. (2008), Rachunek kosztów działań sterowany czasem TDABC. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  6. Womack J.P., Jones D.T. (2001), Odchudzanie firm. Eliminacja marnotrawstwa - kluczem do sukcesu, Centrum Informacji Menadżera, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu