BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kokot-Stępień Patrycja (Politechnika Częstochowska)
Title
Rachunek kosztów jakości instrumentem controllingu w zakresie zarządzania jakością
Quality Costs Accocunt as a Tool of Quality Controlling
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 67, s. 83-92, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Issue title
Narzędzia zarządzania finansami
Keyword
Zarządzanie jakością, Koszty jakości, Rachunek kosztów, Controlling jakości
Quality management, Quality costs, Cost accounting, Quality controlling
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - Celem artykułu jest wskazanie, że podstawowym narzędziem controllingu jakości jest rachunek kosztów jakości, którego głównym zadaniem jest optymalizacja ponoszonych w przedsiębiorstwie kosztów jakości, możliwa poprzez planowanie, sterowanie i kontrolowanie ich poziomu. Metodologia badania - Zastosowane w publikacji metody badawcze to analiza pozycji literaturowych dotyczących znaczenia kosztów jakości w systemie controllingu. Wynik - Koszty jakości umożliwiają poprawę jakości i efektywności gospodarowania, jeśli w przedsiębiorstwie prowadzony jest rachunek kosztów jakości stanowiący bazę informacyjną controllingu jakości oraz podstawowe narzędzie controllingowego sterowania jakością. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the purpose of this article is to point out that the basic tool of quality controlling is the quality costs account; its main task is to optimize the quality costs borne in an enterprise, which is possible when their level is planned and controlled. Methodology approach - research methods used in this paper consist in analyzing reference books discussing the importance of quality costs in the controlling system. Findings - quality costs help to improve the quality and effectiveness of management if the enterprise keeps quality costs account being the data base and the basic tool of quality controlling. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bareja K., Giedroyć M. (2007), Rachunek kosztów jakości, w: Zarządzanie kosztami jakości, logistyki, innowacji, ochrony środowiska a rachunkowość finansowa, red. A. Karmańska, Difin, Warszawa.
 2. Bieńkowska A., Krall Z. (2001), Instrumentalne aspekty funkcjonowania kontrolingu jakości, w: Laboratoria technologiczne - aspekty utrzymania wysokiej jakości wyrobu, XI Międzynarodowa Konferencja "Zintegrowane systemy zarządzania w przemyśle", Wydawnictwo Uczelnianie Politechniki Szczecińskiej, Szczecin.
 3. Borkowski S., Prus A. (2001), Rachunek kosztów jakości dla przedsiębiorstwa meblarskiego, w: Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwach w aspekcie integracji Polski z Unią Europejską, Prace Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Materiały konferencyjne II Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Częstochowa.
 4. Chachuła D. (2009), Controlling. Koncepcje, narzędzia, modele, Difin, Warszawa.
 5. Ciechan-Kujawa M. (2005), Rachunek kosztów jakości. Wykorzystanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 6. Duda-Piechaczek E. (2007), Controling wspieranie zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo HELION, Gliwice.
 7. Karaszewki R. (2005), Zarządzanie jakością, koncepcja, metody i narzędzia stosowane przez liderów światowego biznesu, Dom Organizatora, Toruń.
 8. Kister A. (2005), Zarządzanie kosztami jakości, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 9. Kiziukiewicz T. (1995), Zarządzanie kosztami jakości jako element controllingu, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 698, Wrocław.
 10. Klamecka-Roszkowska G. (2001), Decyzyjny rachunek kosztów w zarządzaniu jakością, w: Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwach w aspekcie integracji Polski z Unią Europejską, Prace Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Materiały konferencyjne II Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Częstochowa.
 11. Markowska M. (2011), Controlling jakości, w: Controlling w działalności przedsiębiorstwa, red. E. Nowak, PWE, Warszawa.
 12. Kulikowska J. (2013), Controlling jakości jako instrument zarządzania przedsiębiorstwem, "Rachunkowość a controlling", nr 291, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 13. Nowak E., Wierzbiński M. (2010), Rachunek kosztów. Modele i zastosowania, PWE, Warszawa.
 14. Piechota R. (2003), Controlling jakości jako nowoczesna koncepcja zarządzania kosztami jakości w przedsiębiorstwie, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 984, Wrocław.
 15. Szczepańska K. (2009), Koszty jakości dla inżynierów, PLACET, Warszawa.
 16. Wawak S. (2011), Zarządzanie jakością. Podstawy, systemy i narzędzia, HELION, Gliwice.
 17. Zymonik Z. (2012), Koszty jakości jako miara efektywności działań w przedsiębiorstwie, "Efektywność - konceptualizacja i uwarunkowania", nr 262, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 18. Zymonik Z., Hamrol A., Grudowski P. (2013), Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem, PWE, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu