BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lis Tomasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Kapitał z aktualizacji wyceny i zakres jego ujawnień w sprawozdawczości finansowej w świetle międzynarodowych i polskich standardów rachunkowości
Capital from the Update of the Evaluation and the Scope of Revealing it in the Financial Reporting in the Light of International and Polish Standards to the Accounting
Source
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2014, nr 190, s. 79-89, tab., bibliogr. 8 poz.
Issue title
Kierunki harmonizacji polskiej rachunkowości z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej
Keyword
Sprawozdawczość finansowa, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), Standardy rachunkowości, Kapitał, Wycena aktywów kapitałowych
Financial reporting, International Accounting Standards (IAS), Accounting standards, Capital, Capital asset valuation
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest zaprezentowanie kapitału z aktualizacji wyceny w zakresie ujawnień informacji w świetle międzynarodowych i polskich standardów rachunkowości.(fragment tekstu)

Fund from the update of the evaluation, peculiar category of own capital, reflecting effects of the update of the evaluation of fixed assets and assess of investments ranked among long-lasting active members. To this capital he/she refers ensuing as a result of the update of the evaluation difference of net value of fixed assets it cannot be destined for the division, until means which the update of value created this capital, enterprises are in an instruction. In the case of selling or the liquidation of fixed assets previously brought up to date it is subject to reducing the evaluation of these means from the update by the difference. This difference influences spare or different capital about similar character. Also copies are reducing this capital on account of permanent loss value of long-lasting funds for the effect of the change of the technology of the production, assigning to the liquidation or withdrawing from the use, if value of these means previously was brought up to date. Effects are increasing this fund assess of investments ranked among long-lasting active members, causing the increase in their value to the level of market prices. He is surrendering to however reducing investment as a result of lowering value to the rate of the amount of the previous platform, if amount of the difference around assess till the day of the evaluation wasn't accounted. With capital from the update of the evaluation also a surplus is being asked to account for the title assess value of sold investment, if effects of it assess influenced this capital. From the update of the evaluation as one of kinds of capital and so capital constitutes the essential element revealing the financial reporting in Polish and international standards to the bookkeeping as well as the state by the element
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Dębska A.: Rachunkowość finansowa spółek kapitałowych. Profesjonalna Szkoła Biznesu, Kraków 2005.
  2. Gierusz J.: Plan kont z komentarzem - handel, produkcja, usługi. ODDK, Gdańsk 2009.
  3. Gos W.: ABC sprawozdań finansowych. CeDeWu, Warszawa 2010.
  4. Gos W.: Kapitał z aktualizacji wyceny. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.
  5. Krzywda D.: Terminologia ustawy o rachunkowości. SKwP, Warszawa 2001.
  6. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 330
  7. Walińska E.: Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009.
  8. Zestawienie zmian w kapitale własnym według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości. Red. H. Buk. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2011.
Cited by
Show
ISSN
2083-8611
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu