BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Adamska Agata (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Ryzyko i odpowiedzialność
Risk and Responsibility
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 67, s. 177-184, bibliogr. 13 poz.
Issue title
Narzędzia zarządzania finansami
Keyword
Teoria ryzyka, Niepewność, Ekonomia instytucjonalna
Theory of risk, Uncertainty, Institutional economics
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - Celem artykułu jest przedstawienie nowej koncepcji - ryzyka rozszczepionego, powstającego w sytuacji rozerwania związku między podejmowaniem ryzyka a ponoszeniem jego skutków. Metodologia badania - Koncepcja ryzyka rozszczepionego została sformułowana w wyniku obserwacji zjawisk ekonomicznych zachodzących we współczesnej gospodarce światowej. Wynik - W artykule zaprezentowano także możliwość wykorzystania koncepcji ryzyka rozszczepionego w analizie przyczyn narastania w różnych obszarach ryzyka systemowego oraz sposoby ograniczania rozprzestrzeniania się ryzyka rozszczepionego. Oryginalność/wartość - Zaprezentowana koncepcja pomaga lepiej zrozumieć konsekwencje występującej coraz częściej sytuacji zakłócenia relacji między podejmowaniem decyzji a ponoszeniem odpowiedzialności za ich skutki. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of the article is to introduce the new concept of 'fissional' risk, that emerges as a result of disruption of the relationship between taking risk and bearing the consequences of risk. Design/methodology/approach - The concept of 'fissional' risk arises from the observation of economic events that take place in the contemporary global economy. Findings -The article also looks at the prospects for practical applications of the concept in the analysis of causes that might lead to an uncertainty increase in various areas and methods that might be employed to limit the spread of 'fissional' risk. Originality/value - The concept introduced makes it easier to understand the consequences of this phenomenon. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Akerlof G.A., Shiller R.J. (2010), Zwierzęce instynkty, Studio EMKA, Warszawa, s. 32.
 2. Arrow K.J. (1985), Granice organizacji, PWN, Warszawa, passim.
 3. Banasiak A. (2011), Zastosowanie sieci neuronowych w analizie technicznej, w: A. Adamska, A. Fierla, Inwestowanie. Instrumenty klasyczne i alternatywne, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa, s. 231-266.
 4. Chłopecki A., Malanowski Ł. (2014), Handel algorytmiczny, "Monitor Prawa Bankowego" (w druku).
 5. Dąbrowski T. (2012), Kryzys a teoria gier, czyli na czym polega błąd, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie", nr 1, s. 65.
 6. Hawley J.P., Williams A.T. (2000), The Rise of Fiduciary Capitalism: How Institutional Investors Can Make Corporate American More Democratic, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, s. 124.
 7. Jajuga T., Jajuga K. (1996), Inwestycje, PWN, Warszawa, s. 98.
 8. Karczmarek T.T. (2013), Filozofia ryzyka - nowe tendencje w globalnej gospodarce, s. 10, http://www.kaczmarek. waw.pl/2013/05/filozofia-ryzyka/ (23.01.2014).
 9. Mesjasz C. (2002), Kontrakty niekompletne jako podstawa teoretyczna nadzoru korporacyjnego, w: Strategiczne obszary nadzoru korporacyjnego zewnętrznego i wewnętrznego, red. S. Rudolf, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 58.
 10. Ostasiewicz W. (2003), Niepewność i ryzyko, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków, s. 4, 8.
 11. Rappaport A. (1999), Wartość dla akcjonariuszy, WIG-Press, Warszawa, s. 3.
 12. Wilett A.H. (1901), The Economic Theory of Risk and Insurance, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, reprint z 1951 r., s. 3.
 13. Wiśniewski P. (2010), Pokusa nadużycia implikowanej pomocy kredytowej. Jak ograniczyć społeczne koszty funkcjonowania przedsiębiorstw ważnych dla interesów państwa?, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów", vol. 101, s. 224-235.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu