BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Środa-Murawska Stefania (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Szymańska Daniela (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Przemysły kultury w rozwoju miast.Wybrane aspekty
Cultural Industries and the Development of Cities and Towns.Selected Aspects
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 107, s. 85-98, tab., bibliogr. 21 poz.
Issue title
Kultura, kreatywność i biznes Wyzwania dla polityki regionalnej
Keyword
Kultura, Miasto, Rozwój społeczno-gospodarczy, Przemysły kultury
Culture, City, Social economic development, Culture industries
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem niniejszego opracowania jest wskazanie wieloaspektowości pojęcia "przemysły kultury" w świetle literatury przedmiotu oraz przykładów z różnych miast świata. W artykule autorki podejmują próbę określenia, czym są przemysły kultury i podkreślają ich rolę w rozwoju społeczno-gospodarczym współczesnych miast. Przeprowadzone badania wykazały, że przemysły kultury przyczyniają się do ożywienia społeczno-gospodarczego miast, zmieniają ich wizerunek; tworzą specyficzny creative milieu, generują nowe miejsca pracy oraz porządkują przestrzeń publiczną i prywatną oraz podnoszą walor środowiskowy miast.(fragment tekstu)

The paper aims is to indicate the multi-aspects of the concept "cultural industries" on the basis of literature and examples from many cities in the world. In the paper the authors attempt to determine what "cultural industries" are emphasize their role in the socio-economic development of contemporary cities. The conducted research has demonstrated that cultural industries contribute to the socio -economic revival of cities and towns, change their image, create a special creative milieu and generate new jobs. They also organize public and private space in cities and towns and increase the value of urban environments.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bianchini F., Remaking European cities: the role of cultural policies, w: Cultural policy and urban regeneration. The West European experience, red. F. Bianchini, M. Parkinson, Manchester University Press, Manchester 1993.
 2. Florida R., Narodziny klasy kreatywnej, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2010.
 3. Keith M., After the Cosmopolitan? Multicultural cities and the future of racism, Routledge, London and New York 2005.
 4. Klasik A., Od sektora kultury do przemysłów kreatywnych, w: Od przemysłów kultury do kreatywnej gospodarki, red. A. Gwóźdź, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2010.
 5. Kloosterman R.C., Recent employment trends in the cultural industries in Amsterdam, Rotterdam, the Hague and Utrecht a first exploration, "Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie" 2004, no. 95 (2).
 6. Krätke S., The creative capital of cities: interactive knowledge creation and the urbanization economies of innovation, Wiley-Blackwell, 2011
 7. Kwiatkowska A., Postrzeganie Festiwalu Filmu i Sztuki "Dwa Brzegi" w Kazimierzu Dolnym i Janowcu nad Wisłą przez mieszkańców oraz gości przyjezdnych, praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. D. Szymańskiej, Katedra Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, maszynopis, 2011.
 8. Markusen A., Schrock G., The artistic dividend: urban artistic specialisation and economic development implications "Urban Studies" 2006, vol. 43 (10).
 9. Pękala D., Postrzeganie Mrągowa i Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Country w opinii mieszkańców miasta i uczestników festiwalu, praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. D. Szymańskiej, Katedra Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, maszynopis, 2005.
 10. Richards G., Wilson J., The impact of cultural events on city image: Rotterdam, Cultural Capital of Europe 2001, "Urban Studies" 2004, vol. 41 (10).
 11. SIAP, Arts-in-place: Philadelphia's cultural landscape, A summary of the University of Pennsylvania Urban Studies Program Third Annual Public Conversation, 2003-2004, University of Pennsylvania, Philadelphia 2005.
 12. Smoleń M., Przemysły kultury. Wpływ na rozwój miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003.
 13. Środa-Murawska S., Usługi kulturalne w małych miastach, "Wiadomości Statystyczne" nr 11, GUS, Warszawa 2013.
 14. Środa-Murawska S., Szymańska D., The concentration of the creative sector firms as a potential basis for the formation of creative clusters in Poland, "Bulletin of Geography. Socio-economic Series" no. 20, Nicolaus Copernicus University Press, Toruń 2013, DOI:10.2478/bog-2013-0013.
 15. Stern M.J., Steifert S.C., Cultural clusters: The implications of cultural assets agglomeration for neighborhood revitalization, "Journal of Planning Education and Research" 2010, vol. 29, no. 3.
 16. Szromnik A., Marketing terytorialny: miasto i region na rynku, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007.
 17. Szymańska D., Urbanizacja na świecie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 18. Szymańska D., Geografia osadnictwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.
 19. Throsby D., Ekonomia i kultura, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2010.
 20. Zaninetti J.M., Human settlement at risk: the New Orleans case study, "Bulletin of Geography. Socio-economic Series" no. 8, Nicolaus Copernicus University Press, Toruń 2007
 21. Zhao P., Building knowledge city in transformation era: Knowledge-based urban development in Beijing in the context of globalisation and decentralization, "Asia Pacific Viewpoint" 2010, vol. 51, no. 1.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu