BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tomczyk Monika (Uniwersytet Szczeciński), Warszycki Paweł, Małachowski Krzysztof (Uniwersytet Szczeciński)
Title
The Role of Financial Instruments in the Development of Creative Industries
Rola funduszy europejskich w rozwoju sektora kreatywnego
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 107, s. 171-181, tab., bibliogr. 12 poz.
Issue title
Kultura, kreatywność i biznes Wyzwania dla polityki regionalnej
Keyword
Kreatywność, Fundusze unijne, Rozwój regionalny
Creativity, EU funds, Regional development
Note
streszcz., summ.
Abstract
Termin "sektor kreatywny" na stałe pojawił się w ekonomii, stając się synonimem rozwoju, dynamiki i czynnikiem napędzającym rozwój całych regionów. Sektory kreatywne, sytuując się na pograniczu ekonomii i kultury, wywierają pozytywny wpływ na biznes, technologie i społeczeństwo. Zatem stają się ważnym komponentem nowoczesnej, postindustrialnej, opartej na wiedzy gospodarki. Autorzy w artykule opisują, jak fundusze europejskie wpływają na rozwój sektora kreatywnego i przedstawiają najlepsze praktyki z tej dziedziny(abstrakt autora)

Culture formulates our identity, our aspirations, life styles, interpersonal relations. Culture shapes our homes, affects the sceneries and tempers. We exist surrounded by various fields of culture, such as art, cultural heritage, theatre, publishing or design, and recently they have been perceived as factors of economic and social growth. They constitute so called cultural and creative industries. The term 'creative industries' emerged in the United Kingdom in the 90s, however did not get widely recognized until 1997, when cross-sectoral Creative Industries Task force was appointed. Its first report included a definition of 'creative industries' that is valid in the UK up to now, i.e.: 'those industries which have their origin in individual creativity, skill and talent which have a potential for job and wealth creation through the generation and exploitation of intellectual property'. The Department of Culture, Media and Sport identifies 13 industries: architecture, film, video, photography, designer fashion, music and performing arts, software, computer games, publishing, radio, advertising, crafts, art and antiques, design and TV(fragment of text)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Creative economy report 2008, UNCTAD 2008.
 2. Creative Economy Report 2008. The Challenge of Assessing the Creative Economy: towards
 3. Informed Policy-making, UNCTAD 2008.
 4. http://ec.europa.eu/culture/pdf/doc883_en.pdf (retrieved: 30.08.2011). Informacje instytucji, organów i jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C175/1, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUri- Serv.do?uri=OJ:C:2011:175:0001:0004:PL:PDF (retrieved: 10.11.2012).
 5. Investing in creative industries - a guide for local authorities, UK Government, Department of Culture, Media and Sport, London 2009.
 6. Klincewicz K., Klasa kreatywna w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012.
 7. Kowalewski M., Nowak A., Thurow R., Czy kultura może wzmacniać spójność społeczną, ZAPOL, Szczecin 2011
 8. Kozak M., Polityka strukturalna Unii Europejskiej i jej główne instrumenty, Warszawa 2005.
 9. Sprawozdanie na temat europejskiej konkurencyjności, rok 2012 - SEC 2010/1276, wersja ostateczna.
 10. Towse R., Ekonomika kultury. Kompendium, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2011.
 11. Unia innowacji, Komisja Europejska, Bruksela 2010.
 12. Wykorzystanie funduszy strukturalnych na projekty związane z kulturą. Ekspertyza, DG ds. Polityk Wewnętrznych Unii, PE 474.563, Bruksela 2012. http://www.mg.gov. pl/files/upload/8418/Unia%20innowacji.pdf (retrieved: 23.11.2012).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu