BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hadaś-Dyduch Monika (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Zysk zakończonych produktów strukturyzowanych w formie obligacji strukturyzowanej
Profit Comled Structured Products in the Form of Structured Bond
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 67, s. 295-303, rys., tab., bibliogr. 4 poz.
Issue title
Narzędzia zarządzania finansami
Keyword
Instrumenty finansowe, Inwestycje alternatywne, Obligacje
Financial instruments, Alternative investments, Bonds
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem pracy jest przedstawienie efektywności produktów strukturyzowanych w formie obligacji strukturyzowanych przez pryzmat osiągniętego przez nie zysku. Badanie oparto na obligacjach strukturyzowanych rozpoczętych, a zarazem zakończonych w okresie 1.01.2000-31.12.2013 w Polsce. W tym okresie zakończyło się 100 produktów strukturyzowanych w formie obligacji strukturyzowanej i dla każdego produktu w tej formie wyznaczono zysk netto roczny z inwestycji. Wyznaczony zysk netto roczny kształtował się w przedziale od -0,54 do 19,4%, podczas gdy średnie oprocentowanie lokat na okres 12 miesięcy w latach 2000-2013 wynosiło 5,809%, a średnia roczna stopa inflacji 3,34%. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study is to present the effectiveness of structured products in the form of structured bonds through the prism of profit earned by them. The study was based on structured bonds started yet completed during the year 1.01.2000-31.12.2013 year in Poland. During this period resulted in 100 structured products in the form of bonds and structured for each product in the form of a set net annual investment. Designated annual net profit was in the range of -0.54% to 19.4%. While the average interest rate on deposits for a period of 12 months in the years 2000 to 2013 was 5.809% and the average annual inflation rate of 3.34%. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Chodhry M. (2004), Corporate Bonds and Structured Financial Products, Elsevier Butterworth-Heinmann, Birkbeck.
  2. Hadaś-Dyduch M. (2013), Współczesne formy gospodarowania kapitałem wobec ekonomicznych zjawisk kryzysowych, w: Transformacja współczesnej gospodarki jako przedmiot badań ekonomicznych, red. B. Kos, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 136, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice, s. 77-86.
  3. Hadaś-Dyduch M. (2013), Inwestycje alternatywne na polskim rynku kapitałowym, w: Innowacje w finansach i ubezpieczeniach - metody matematyczne i informatyczne, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 146, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 29-37.
  4. Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach, DzU 01.120.1300 t.j.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu