BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Koziński Jakub (Uniwersytet Łódzki)
Title
Subiektywne prawdopodobieństwo a model dwumianowy
Subjective Probability and the Binomial Model
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 67, s. 305-314, rys., tab., bibliogr. 4 poz.
Issue title
Narzędzia zarządzania finansami
Keyword
Wartość zaktualizowana netto, Wycena projektów inwestycyjnych, Inwestycje finansowe, Instrumenty rynku kapitałowego, Model dwumianowy
Net present value (NPV), Evaluation of investment projects, Financial investment, Capital market instruments, Binomial model
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie modelu dwumianowego jako narzędzia mogącego służyć do wyceny projektu inwestycyjnego oraz porównanie na podstawie przykładu wyniku jego oceny, jako modelu uwzględniającego dynamikę rynku, w stosunku do tradycyjnego modelu NPV. Wynik - Wyniki badania nie przejawiły przesłanek do stwierdzenia, że subiektywne określenie prawdopodobieństw powoduje, że niezależnie od czynników obiektywnych wartości oceny w modelu dwumianowym są znacząco zbliżone. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of this article is to present a binomial model as a tool that could be used for the valuation of the investment project and a comparison based on the example of the result of its evaluation, the model takes into account the dynamics of the market, compared to the traditional model of NPV. Findings - The results of the study did not express evidence to conclude that subjective determination of probabilities that irrespective of the objective factors in assessing the value of the binomial model are remarkably similar. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Opcje realne w przedsięwzięciach inwestycyjnych (2008), red. W. Rogowski, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa.
  2. Pastusiak R. (2010), Ocena Efektywności Inwestycji, CeDeWu, Warszawa.
  3. Wiśniewski T. (2008), Ocena efektywności inwestycji rzeczowych ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
  4. Ziarkowski R. (2004), Opcje rzeczowe oraz ich zastosowanie w formułowaniu i ocenie projektów inwestycyjnych, AE w Katowicach, Katowice.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu