BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pawlak Marcin (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Dwukrotna symulacja Monte Carlo jako metoda wyceny opcji rozszerzenia inwestycji
The Use of Double Monte Carlo Simulation in Valuation in Vestments Expansion Options
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 67, s. 339-351, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Issue title
Narzędzia zarządzania finansami
Keyword
Symulacja Monte Carlo, Opcje realne, Inwestycje, Efektywność
Monte Carlo simulation, Real options, Investment, Effectiveness
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem artykułu jest zaprezentowanie zastosowania dwukrotnej symulacji Monte Carlo w ocenie efektywności projektów inwestycyjnych zawierających opcję wzrostu. Po metodologicznym wstępie uzasadniającym wykorzystanie dwukrotnej symulacji Monte Carlo w wycenie opcji realnych przedstawiona zostanie procedura budowy modelu wyceny wraz ze sposobami identyfikacji parametrów wejściowych i decyzyjnych. Następnie metodologia ta zostanie zaaplikowana do wyceny opcji rozszerzenia w parkingu wielopoziomowym w centrum handlowym Bluewater. Podsumowaniem artykułu jest interpretacja otrzymanych wyników. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to present the application of Double Monte Carlo Simulation in the valuation investments containing the growth option. Methodological introduction justifies use of Double Monte Carlo Simulation in the real options valuation. Article contains a procedure for constructing a valuation model along with methods of identifying input and key-decision variables. Then the new methodology was applied to valuation of expansion option in a multi-storey car park at Bluewater mall. Interpretation of the results of the valuation summarizes the use of the applied methodology. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Black F., Scholes M. (1973), The Pricing of Options and Corporate Liabilities, "Journal of Political Economy", May-June, vol. 81, s. 637-654.
 2. Bulan L., Mayer Ch., Somerville C.T. (2006), Irreversible Investment, Real Options, and Competition: Evidence from Real Estate Development, National Bureau of Economic Research, Working Paper 12486, Cambridge, (www.nber.org/papers/w12486).
 3. Copeland T., Antikarov V. (2001), Real Options: a Practitioner's Guide, Texere, New York, s. 244-253.
 4. Cox J., Ross S., Rubinstein M. (1979), Options Pricing. A Simplified Approach, "Journal of Financial Economics", vol. 7, no. 3, s. 229-264.
 5. Jaeckel P. (2002), Monte Carlo Methods in Finance, John Wiley and Sons Ltd., Chichester.
 6. Jakubowski J. (2011), Matematyka stosowana. Modele matematyczne rynków instrumentów pochodnych I, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 7. Kyungwon K. (2008), Real Options: A Way to Deal with Market Uncertainty in Real Estate Development Projects, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge.
 8. Leviakangas P., Lahesmaa J. (2002), Profitability Evaluation of Intelligent Transport System Investments, "Journal of Transportation Engineering", no. 128 (3), s. 276-286.
 9. Luehrman T.A. (1998), Investment Opportunities as Real Options. Getting Started on the Numbers, Harvard Business Review, July-August, vol. 76 (4), s. 51-67.
 10. Myers S.C. (1977), Determinants of Corporate Borrowing, "Journal of Financial Economics", no. 5.
 11. Neufville R. de, Scholtes S., Wang T. (2006), Real Options by Spreadsheet: Parking Garage Case Example, Am. Soc. of Civil Engineers, "Journal of Infrastructure Systems", vol. 12, no. 3, s. 107-111.
 12. Pastusiak R. (2009), Ocena efektywności inwestycji, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
 13. Rogowski W. (2013), Rachunek efektywności inwestycji, Wolters Kluwer, Warszawa.
 14. Trigeorgis L. (1996), Real Options: Managerial Flexibility and Strategy in Resource Allocation, MIT Press.
 15. Wiśniewski T. (2008), Ocena efektywności inwestycji rzeczowych ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu