BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Romanow paweł (Wyższa Szkola Logistyki w Poznaniu), Frąś Józef (Politechnika Poznańska)
Title
Niebezpieczeństwa związane z outsourcingiem w obszarze transportu zewnętrznego w związkach międzyorganizacyjnych
Out Sourcing Dangers in External Transport Within the Organizations Relationship
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 67, s. 361-371, bibliogr. 9 poz.
Issue title
Narzędzia zarządzania finansami
Keyword
Proces decyzyjny, Transport, Współpraca przedsiębiorstw, Outsourcing
Decision proces, Transport, Enterprises cooperation, Outsourcing
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem referatu jest wskazanie i omówienie typowych, najczęściej występujących błędów i niebezpieczeństw towarzyszących relacjom pomiędzy podmiotami gospodarczymi, które podjęły trud wdrażania koncepcji outsourcingu w obszarze transportu. W rozważaniach postawiono tezę, że w procesach analizy oraz podejmowania decyzji strategicznych, dotyczących zakresu, czasu trwania oraz głębokości współpracy w ramach outsourcingu w obszarze transportu niezbędne jest przestrzeganie szeregu reguł biznesowych ukierunkowanych zarówno na strategiczne, jak i operacyjne aspekty działalności przedsiębiorstw. Referat ma charakter wprowadzający czytelnika do problematyki złożonej współpracy w obszarze transportowej obsługi dostaw. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the thesis that in the process of analysis and decision-making on the scope, duration and depth of cooperation in the framework of outsourcing in the area of transport is necessary to follow a set of business rules-oriented, both the strategic and operational aspects of business operations. The paper also discusses the errors committed in the decision making process concerning the selection and cooperation with suppliers of transport services. The paper introduces the reader to the complex issues of cooperation in the field of transport supply service. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Ballou R.H. (1999), Business Logistics Management. Planning, Organizing, and Controlling the Supply Chain, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, s.43.
  2. Banachowicz E. (1998), Czy firma wszystko musi robić sama? Outsourcing w strategii zarządzania instytucją, "Manager" nr 9, s. 31.
  3. Coyle J.J., Bardi E.J., Langley C.J. Jr. (2010), Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa, s. 723.
  4. Frąś J. (2013), Kompleksowe zarządzanie jakością w logistyce, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji Państwowego Instytutu Badawczego w Radomiu, s. 137.
  5. Gay, Ch. L. (2008), Outsourcing strategiczny: koncepcja, modele i wdrażanie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków, s. 121.
  6. Matulewski M. (2010), Konkurencyjność w sieciach dostaw - wybrane aspekty, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" nr 12, s. 56.
  7. Power M.J., Desouza K.C., Bonifazi C. (2008), Outsourcing. Podręcznik sprawdzonych praktyk, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa, s. 97-122.
  8. Skowronek C., Sarjusz-Wolski Z. (2012), Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa, s. 90.
  9. Trocki M. (2001), Outsourcing, PWE, Warszawa, s. 89.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu