BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czerwiński Mateusz (Uniwersytet Szczeciński), Grudziński Michał (Uniwersytet Szczeciński)
Title
NI5 standard wyceny przedsiębiorstw - w poszukiwaniu lepszych zapisów
NI5 Business Valuation Standard - Looking for Improvement
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 67, s. 387-398, tab., bibliogr. 14 poz.
Issue title
Narzędzia zarządzania finansami
Keyword
Wycena przedsiębiorstwa, Standardy, Wartość przedsiębiorstwa
Enterprise valuation, Standards, Enterprise value
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest ocena wymogów określających minimalną zawartość raportu z wyceny, które zostały zapisane w Nocie interpretacyjnej nr 5, stanowiącej element Powszechnych Krajowych Zasad Wyceny. Prowadzone badania polegały na porównaniu zawartości czterech raportów z wyceny, wykonanych dla różnych celów, z wymogami zawartymi w Nocie. Na tej podstawie zidentyfikowano zapisy Noty, które powinny zostać uszczegółowione, albo usunięte, a także zagadnienie, o które zapisy Noty powinny zostać rozszerzone. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this paper is to assess the requirements as to minimum content of a valuation report, which has been stored in the Interpretative Note No. 5 which forms part of the National Common Principles of Valuation. Conducted research involved comparing the contents of four reports from the valuation made for different purposes with the requirements of the Note. On that basis the authors have identified records of Notes, which should be drafted more strictly or removed. Authors pointed out also issues that should be added to the provisions contained in the Note . (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Hitchner J.R. (2006), Financial Valuation. Applications and Models, 2nd ed., Wiley, Hoboken, s. 564-569.
 2. Liberman M.J., Anderson D. (2008), Will the Real Business Valuation standards Please Stand Up?, "The CPA Journal", vol. 78, issue 1, s. 22-27.
 3. Mard M.J., Hitchner J.R., Hyden S.D. (2007), Valuation for Financial Reporting. Fair Value Measurements and Reporting, Intangible Assets, Goodwill and Impairment, 2nd ed., Wiley, Hoboken.
 4. Matschke M.J., Brösel G. (2011), Wycena przedsiębiorstw. Funkcje, metody, zasady, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa.
 5. Patena W. (2011), W poszukiwaniu wartości przedsiębiorstwa, Wolters Kluwer, Warszawa.
 6. Patena W., Maślankowski K. (2010), Standardy wyceny przedsiębiorstw - nowa propozycja, Finansowy Kwartalnik Internetowy "e-Finanse", vol. 6, nr 2, s. 26-39;
 7. Pratt S.P., Niculita A.V. (2008), Valuing a Business. The Analysis and Appraisal of Closed Held Company, 5th ed., McGraw-Hill, New York.
 8. Ratner I., Stein G.T., Weitnauer J.C. (2009), BusinessValuation and Bankruptcy, Wiley, New Jersey.
 9. Szymański P. (2008), Standardy wyceny przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 520. Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia nr 14, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 567-570.
 10. Szymański P. (2009), Standardy wyceny biznesowej w wybranych krajach - implikacje dla Polski, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 48, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 804-813.
 11. Szymański P. (2010), Propozycja konstrukcji przyszłego polskiego standardu wyceny biznesowej [on line], http:// ssrn.com/abstract=1537689 (19.06.2011).
 12. Szymański P. (2011), Standardy wyceny biznesowej (wyceny przedsiębiorstw i kapitału własnego) na świecie a przeszły polski standard wyceny biznesowej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 158, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 394-403.
 13. Zarzecki D. (2009), Formalne aspekty wyceny przedsiębiorstw - zarys problemu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 549, Ekonomiczne Problemy Usług nr 39, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 146-156.
 14. Zarzecki D. (2010), O standardach wyceny przedsiębiorstw. Zarys problemu, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 144, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 561-603.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu