BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gajdka Jerzy (Uniwersytet Łódzki), Pietraszewski Piotr (Uniwersytet Łódzki)
Title
Wzrost gospodarczy a ceny akcji
Economic Growth and Stock Prices
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 67, s. 399-408, tab., bibliogr. 7 poz.
Issue title
Narzędzia zarządzania finansami
Keyword
Ceny akcji, Wzrost gospodarczy, Stopa zwrotu akcji
Shares prices, Economic growth, Stock rate of returns
Note
streszcz., summ..
Country
Europa Środkowo-Wschodnia
Central and Eastern Europe
Abstract
W artykule omówiono związek pomiędzy koniunkturą giełdową a realną sferą gospodarki mierzony korelacją pomiędzy stopą zwrotu na rynku akcji a stopą wzrostu PKB. Związek ten, który w krajach wysoko rozwiniętych, badany w okresie 1900-2011, ma charakter korelacji negatywnej, zbadano na przykładzie państw Europy Środkowo-Wschodniej, w których rynek kapitałowy zaczął rozwijać się dopiero po upadku komunizmu, a więc od relatywnie niedługiego okresu. Jak wykazały wyniki badań, w przeciwieństwie do tendencji zaobserwowanej w długim okresie w krajach wysoko rozwiniętych, w państwach Europy Środkowo-Wschodniej zaobserwowano pozytywną korelację pomiędzy omawianymi kategoriami. Trudno wskazać na jednoznaczną przyczynę tego stanu, ale być może w początkowej fazie rozwoju rynku kapitałowego zachodzące na nim zjawiska nie prowadzą do osłabienia relacji pomiędzy gospodarką a rynkiem kapitałowym, obserwowanego w krajach o długiej tradycji rozwoju rynku kapitałowego. (abstrakt oryginalny)

In paper we discuss the problem of relations between capital market and real economy measured by correlation between stock rate return and real GDP growth. Correlation turned out to be negative in the sample of the most developed countries. In paper we present results of research concerning that relation on the sample of post-communist Central and Eastern European countries. According to research results there is a positive correlation between stock market rate of return and GDP growth in Central and Eastern European countries. It is difficult to explain all reasons of such results however they prove that in less developed capital markets it is possible to observe positive correlation between stock market and GDP, which is not observed in the long run in the most developed countries. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Brainard W., Tobin J. (1968), Pitfalls in Financial Model-building, "American Economic Review", vol. 58.
  2. Brzeszczyński J., Gajdka J., Schabek T. (2009), Koniunktura giełdowa a zmiany w realnej sferze gospodarki w Polsce, "Przegląd Organizacji", nr 7-8.
  3. Demirguc-Kunt A., Levine R. (1996), Stock Markets, Corporate Finance and Economic Growth. An Overview, "World Bank Review", May.
  4. Huang A.G., Wirjanto T.S. (2011), Is China's P/E Ratio too Low? Examining the Role of Earnings Volatility, working paper.
  5. Malkiel B. (1999), A Random Walk Down Wall Street, W.W. Norton&Company, New York.
  6. Ritter J. (2012), Is Economic Growth Good for Investors, "Journal of Applied Corporate Finance", vol. 24 (3), s. 8-18.
  7. Siegel J.J. (2002), Stocks for the Long Run, 4th ed., McGraw-Hill.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu