BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Opałka Agnieszka (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Przedsiębiorstwa polskie w czasach kryzysu
Polish Enterprises in Times of Crisis
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 43, s. 243-252
Issue title
Młodzi ekonomiści wobec kryzysu.Gospodarka.Finanse.Rynek pracy
Keyword
Przedsiębiorstwo, Kryzys finansowy
Enterprises, Financial crisis
Note
streszcz., summ.
Abstract
Kryzys gospodarczy, mimo iż dotknął najpierw instytucje finansowe (jego źródła należy upatrywać w działalności banków amerykańskich) oraz rynki kapitałowe - niewątpliwie oddziałuje niekorzystnie również na funkcjonowanie sfery realnej. W Polsce jego skutki odczuwają gospodarstwa domowe. Pogorszyła się także sytuacja finansowa polskich przedsiębiorstw. Zagrożone są zwłaszcza niektóre branże gospodarki, takie jak handel, przetwórstwo przemysłowe czy budownictwo, które jeszcze nie tak dawno przeżywało rozkwit. Możliwości poprawy sytuacji przedsiębiorstw permanentnie ograniczają takie czynniki, jak konkurencja, niedostateczny popyt, koszty zatrudnienia pracowników oraz wysokość oprocentowania kredytów. (abstrakt autora)

Although the economic crisis affected financial institutions (its sources must be found in the activities of U.S. banks) and capital markets - undoubtedly impact adversely on the functioning of the real sphere, too. The effects of the crisis are felt in Polish households. The financial situation of Polish companies has deteriorated. At risk are particularly certain economic sectors such as trade, manufacturing, construction, which have recently experienced their bloom. Opportunities to improve the situation of the company are constantly limited by such factors as competition, insufficient demand, the costs of employment new staff and the amount of credit interest rates. (author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w I kw. 2009 i prognoz koniunktury na II kw. 2009, Narodowy Bank Polski, Instytut Ekonomiczny, kwiecień 2009, s. 5-8.
  2. Barometr koniunktury Instytutu Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej - badania przeprowadzone przez prof. dr hab. Elżbietę Adamowicz i dr Joannę Klimkowską.
  3. Kogo w Polsce dotknie kryzys giełdowy?, "Gazeta Wyborcza", 1.10.2008.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu