BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bielawa Anna (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Realizacja podejścia projakościowego w procesie zarządzania jakością usług
Implementation of Pro-Quality Approach in the Management of Service Quality
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 67, s. 543-554, rys., tab.
Issue title
Narzędzia zarządzania finansami
Keyword
Usługi, Jakość usług, Zarządzanie jakością, Przywództwo, System motywacji projakościowej
Services, Quality of services, Quality management, Leadership, Pro-quality motivation system
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule przedstawiono wyniki badań, które przeprowadzono w autoryzowanych serwisach samochodowych. Zaprezentowano stopień realizowania podejścia projakościowego w tych podmiotach, ze szczególnym uwzględnieniem oceny poziomu przywództwa kierownictwa. Zaproponowano również rozwiązania, których wdrożenie usprawnieni proces zarządzania i podniesie jakość usług. (abstrakt oryginalny)

The article present the results of the research, which was conducted in authorized car services. It presents level of implementation of pro-quality approach in these companies, with particular attention to assessing the level of leadership. Also proposed solutions, which implementation can be helpful in improvement process management and quality of services. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu