BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kośmicki Eugeniusz (Akademia Rolnicza w Poznaniu)
Title
W pułapce krótkookresowego myślenia. Krytyczna ocena społeczeństwa i gospodarki Irenäusa Eibla-Eibesfeldta
Source
Ekonomia i Środowisko, 2002, nr 2 (22), s. 170-180
Economics and Environment
Keyword
Recenzja, Filozofia człowieka, Biologia
Review, Human philosophy, Biology
Abstract
Profesor Irenäus Eibl-Eibesfeldt należy do najwybitniejszych współczesnych biologów zajmujących się problematyką zachowania się ludzi i zwierząt. Do najbardziej znanych jego prac naukowych należą podręczniki poświęcone zachowaniu się zwierząt, a także zachowaniu się ludzi. Obok wielu opracowań ściśle naukowych I. Eibl-Eibesfeldt jest też autorem kilku interesujących książek o charakterze filozoficzno-społecznym, gdzie podejmuje on także podstawowe problemy ekonomii i ochrony środowiska. W swoich pracach - ten znany na całym świecie naukowiec - nie unika nigdy trudnych problemów społecznych i ekologicznych związanych z gwałtownymi zmianami ludzkiego zachowania w wyniku rozwoju kultury, zmiany miejsca człowieka w przyrodzie i w społeczeństwie. Podstawowym problemom współczesnego społeczeństwa poświęcona jest także ostatnia książka I. Eibla-Eibesfeldta W pułapce krótkookresowego myślenia, w której podejmuje problematykę perspektywy czasowej w procesach ewolucji biologicznej i funkcjonowaniu ludzkiego społeczeństwa.(fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Eibl-Eibesfeldt I., Grundriss der vergleichenden Verhaltensforschung, 7. Aufl., München 1987 (1. Aufl. 1967).
 2. Eibl-Eibesfeldt I., Biologie des menschlichen Verhaltens. Grundriss der Humanethologie, 4. Aufl., Weyarn 1997 (1. Aufl. 1984).
 3. Eibl-Eibesfeldt I., Liebe und Hass. Zur Naturgeschichte elementarer Verhaltensweisen, 12. Aufl., München 1998 (1. Aufl. 1970
 4. Eibl-Eibesfeldt I., Krieg und Frieden aus der Sicht der Verhaltensforschung, München 1998 (1. Aufl. 1975).
 5. Eibl-Eibesfeldt I., Der Mensch, das riskierte Wesen, München 1997 (1. Aufl. 1988).
 6. Eibl-Eibesfeldt I., Wider die Misstrauensgesellschaft. Streitschrift für eine bessere Zukunft, München 1994.
 7. Kośmicki E., Etologiczne i socjobiologiczne rozwinięcie teorii ewolucji. Studium metodologiczne, Poznań 1988, część I.
 8. Wickler W., Seibt U., Das Prinzip Eigennutz. Ursachen und Konsequenzen sozialen Verhaltens, Hamburg 1977.
 9. Soros G., Kryzys światowego kapitalizmu. Zagrożenia dla społeczeństwa otwartego, Warszawa 1999.
 10. Stiglitz J., Die Schatten der Globalisierung. Aus dem Englischen von T. Schmidt, Berlin 2002.
 11. Kośmicki E., Problemy współpracy międzynarodowej w warunkach globalizacji, "Przegląd Humanistyczny" 2001 nr 3.
 12. Eibl-Eibesfeldt I., In 'der Falle des Kurzzeitdenkem, Durchgesehe Taschenbu chausgabe, München - Zürich 2000, Piper Verlag.
Cited by
Show
ISSN
0867-8898
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu