BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ambukita Eric (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Title
Fuzje i przejęcia jako strategia rozwoju przedsiębiorstwa - aspekty teoretyczne
Mergers and Acquisitions as a Strategy for Development of the Company - the Theoretical Aspects
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 67, s. 715-723, tab., bibliogr. 11 poz.
Issue title
Narzędzia zarządzania finansami
Keyword
Strategia rozwoju przedsiębiorstwa, Fuzje i przejęcia, Rozwój przedsiębiorstwa
Company development strategy, Mergers and acquisitions, Enterprise development
Note
streszcz., summ..
Abstract
Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw należą do procesów, które towarzyszą rozwojowi gospodarki. W krajach rozwiniętych są jedną z podstawowych metod realizacji strategii rozwoju firm. W artykule zaprezentowano rolę tych procesów w strategii wzrostu przedsiębiorstwa, charakterystykę fuzji i przejęć, porównano zewnętrzne i wewnętrzne ścieżki wzrostu firmy oraz podjęto próbę syntetycznego przedstawienia motywów fuzji i przejęć przedsiębiorstw, a także ich zalety i wady. (abstrakt oryginalny)

Mergers and acquisitions are among the processes that accompany economic growth. In the developed countries, they are one of the basic corporate growth strategies. The paper presents the role of these processes in the company's growth strategy. It discusses the characteristics of mergers and acquisitions, compares internal and external corporate growth paths and attempts to present in a synthetic way the motives of mergers and acquisitions, as well as their advantages and disadvantages. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamska A. (2005), Rola i zadania dyrektora finansowego, Wydawnictwo Oficyna Ekonomiczna, Warszawa.
 2. Calipha R., Tarba S., Brock D. (2010), Mergers and acquisitions: a review of phases, motives, and success factors, w: C.L. Cooper, S. Et Finkelstein (coord.), Advances in Mergers and Acquisitions, vol. 9, Elsevier JAI.
 3. Colovic A., Mayrhofer U. (2008), Les stratégies de localisation des firmes multinationales, "Revue Française de Gestion", vol. 34, no. 184, s. 151-165.
 4. Grant Thornton (2011), Mergers and acquisitions: global prospects for growth -International Business Report 2011.
 5. Hook J.C. (2002), Fuzje i przejęcia. Jak skutecznie przeprowadzić transakcję, LIBER, Warszawa.
 6. Podstawy ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem (1997), red. J. Kortan, C.H. Beck, Warszawa.
 7. Rozwadowska B. (2012), Fuzje i przejęcia. Dlaczego kończą się (nie) powodzeniem, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa.
 8. Szczepankowski P.J. (2000), Fuzje i przejęcia, Techniki oceny opłacalności i sposoby finansowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 9. Szczepańska-Woszczyna K. (2009), Metody i Techniki TQM, Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 10. Zadora H. (2011), Fuzje i przejęcia na rynku kapitałowym. Motywy, okoliczności i warunki oraz procedury, procesy i struktury, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 11. www.casestudy.polandgoglobal.pl/13.php#top (9.02.2014).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu