BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kalinowska Aleksandra (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie), Mielcarz Paweł (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
Title
Methods of Payment in M&A Transactions and the Operational Performance of Acquirers
Wpływ metod płatności w procesie fuzji i przejęć na efektywność finansową transakcji z punktu widzenia firm przejmujących
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 67, s. 739-746, tab., bibliogr. 18 poz.
Issue title
Narzędzia zarządzania finansami
Keyword
Fuzje i przejęcia, Płatność, Efektywność, Metody płatności
Mergers and acquisitions, Payment, Effectiveness, Methods of payment
Note
streszcz., summ..
Abstract
Głównym celem prezentowanego artykuły jest weryfikacja, w jaki sposób dokonywanie płatności w fuzjach i przejęciach przekłada się na efektywność finansową transakcji z punktu widzenia przejmującego. Przeprowadzone badanie obejmuje transakcje fuzji i przejęć na rynku polskim i środkowoeuropejskim w latach 2009-2010. W badaniu wykorzystano długookresowe studium przypadku oraz model regresji wieloczynnikowej. Przeprowadzone badanie wskazuje, że podmioty przejmujące osiągają wyższe wartości wskaźników ROA w okresie po dokonaniu transakcji przypadku, gdy fuzja lub przejęcie jest opłacona gotówką. Otrzymane rezultaty wskazują, że sposób finansowania transakcji w Polsce oraz na rynku wschodnioeuropejskim wpływa istotnie na rezultaty. (abstrakt oryginalny)

The main purpose of this article is to verify if the economic results of mergers and acquisitions on Polish and Eastern European markets paid with cash outperform those financed with stocks. We applied a long-term event study methodology to identify the impact of M&A transaction on acquirer financial performance and cross-section regressions to test our main hypothesis. The conducted research shows that cash payments lead to statistically significant higher average ROA in the post-transaction period, while shares or mixed payments lead to a lower return on assets. Our findings prove that the financing of M&A transactions on Polish and Eastern European markets impact the operational performance of acquirers in line with the signalling theory. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Agrawal J.F., Gershon N.M. (1992), The Post-Merger Performance of Acquiring Firms: A Re-Examination of an Anomaly, "The Journal of finance", 47 (4), 1605-1621.
 2. André P., Kooli M., L'Her J.F. (2004), Long-Run Performance of Mergers and Acquisitions: Evidence from the Canadian Stock Market, "Financial Management", 33 (4), 27-43.
 3. Boubakri N., Cosset J-C., Saffar W. (2012a), The impact of political connections on firms' operating performance and financing decisions, "Journal of Financial Research" 35 (3), 397-423.
 4. Dube S., Glascock J.L. (2006), Effects of the method of payment and the mode of acquisition on performance and risk metrics, "International Journal of Managerial Finance", 2 (3), 176-195.
 5. Faccio M., Masulis R.W. (2005), Choice of Payment Method in European Mergers and Acquisitions, "The Journal of Finance" 60 (3), 1345-1388.
 6. Faccio M., Masulis R.W. (2005), Choice of Payment Method in European Mergers and Acquisitions, "The Journal of Finance", 60 (3), 1345-1388.
 7. Gregory A., Wang Y-H. (2013), Cash acquirers. Can free cash flow, debt and institutional ownership explain long- -run performance?, "Review of Behavioral finance", 5 (1), 35-57.
 8. Hansen R.G. (1987), A Theory for the Choice of Exchange Medium In Mergers and Acquisitions, "The Journal of Business", 60 (1), 75-95.
 9. Healy P., Palepu K., Ruback R. (1992), Does Corporate Performance improve after Takeovers?, "Journal of Financial Economics", 31, 135-175.
 10. Heron R., Lie E. (2002), Operating performance and the Method of Payment in Takeovers, "The Journal of Financial and Quantitative Analysis", 37 (1), 137-155.
 11. Lau B., Proimos A., Wright S. (2008), Accounting measures of operating performance outcomes for Australian mergers, "Journal of Applied accounting Research" 9 (3), 168-180.
 12. Linn S.C., Switzer J.A. (2001), Are cash acquisitions associated with better post-combination operating performance than stock acquisitions?, "Journal of Banking & Finance", 25, 1113-1138.8.
 13. Loughran T., Vijh M. (1997), Do Long-Term shareholders Benefit from Corporate Acquisitions?, "The Journal of Finance", 52 (5), 1765-1790.
 14. Martin K.J. (1996), The Method of Payment in Corporate Acquisitions, Investment Opportunities, and Management Ownership, "The Journal of Finance" 51 (4), 1227-1246.
 15. Pachare S. (2010), Market Power, Extrapolation and the Cross-Section of Stock Returns. Draft.
 16. Rahman R.A. (2002), Effects of Acquisition Characteristics on the Post-acquisition Performance of Malaysian Companies, "Asian Review of Accounting" 10 (1), 49-76.
 17. Tichy G. (2001), What do we know about success and failure of mergers?, "Journal of Industry, Competition and Trade" 1 (4), 347-394.
 18. Travlos N.G. (1987), Corporate Takeover Bids, Methods of Payment, and Bidding Firms' Stock Returns, "Journal of Finance" 42, 943-963.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu