BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Piotrowska-Marczak Krystyna (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu)
Title
Konwergentny charakter zarządzania finansami publicznymi
The Convergent Character of Public Finance Management
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 67, s. 849-857, bibliogr. 11 poz.
Issue title
Narzędzia zarządzania finansami
Keyword
Zarządzanie, Finanse publiczne, System finansowy
Management, Public finance, Financial system
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - Celem artykułu jest wskazanie przyczyn dokonywania zmian w systemie zarządzania finansami publicznymi. Metodologia badania - Metodologia wywodu oparta jest na analizie zawartych w literaturze koncepcji teoretycznych i zawartych w publikacjach wyników badań, które są podstawą do sformułowania uogólnień. Oryginalność/wartość - Zasadniczą wartość rozważań jest wskazanie bariery, na które napotyka inicjatywa zmian systemu zarządzania finansami publicznymi. (abstrakt oryginalny)

The article presents the reasons underlying changes to a public finance management system. The presentation is based on an analysis of theoretical concepts available in the literature and research results presented in publications, which are used to draw more general conclusions. The main value of the presentation is that it identifies the barrier faced by initiatives to change a public finance management system. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ansoff H.I. (1985), Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa.
 2. Drucker P. (1995), Zarządzanie w czasach burzliwych. Nowe wyzwania - nowe horyzonty. Czytelnik, Warszawa.
 3. Federalizm fiskalny w teorii i praktyce (2009), red. K. Piotrowska-Marczak, Difin, Warszawa.
 4. Kosikowski C. (2007), Naprawa finansów publicznych (Koncepcja metodologiczna i proponowane kierunki zmian) w: Uwarunkowania i bariery w procesie naprawy finansów publicznych, red. J. Głuchowski, A. Pomorska, J. Szołno-Koguc, KUL, Lublin.
 5. Moździerz A. (2009), Nierównowaga finansów publicznych, PWE, Warszawa.
 6. Mroczkowski R. (2007), Instytucjonalne aspekty zarządzania kryzysem finansowym, w: Uwarunkowania i bariery w procesie naprawy finansów publicznych, red. J. Głuchowski, A. Pomorska, J. Szołno-Koguc, KUL, Lublin.
 7. Piotrowska-Marczak K., Uryszek T. (2009), Zarządzanie finansami publicznymi, Difin, Warszawa.
 8. System finansowy w Polsce (2003), red. B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 9. Sektor finansów publicznych w warunków światowego kryzysu światowego (2011), red. A. Alińska, CeDeWu, Warszawa.
 10. Uwarunkowania i bariery w procesie naprawy finansów publicznych (2007), red. J. Głuchowski, A. Pomorska, J. Szołno-Koguc, KUL, Lublin.
 11. Zieleniewski J. (1969), Organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu