BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kożuch Barbara (Jagiellonian University in Krakow, Poland), Sienkiewicz-Małyjurek Katarzyna (Silesian University of Technology, Poland), Kożuch Artur J. (University of Agriculture in Cracow, Poland)
Title
Communication in Local Emergency Management Networks (part 1)
Komunikowanie i koordynowanie w sieciach zarządzania kryzysowego na poziomie lokalnym
Source
International Journal of Contemporary Management, 2014, vol. 13, nr 4, s. 27-38, tab., bibliogr. 42 poz.
Keyword
Komunikowanie, Zachowania organizacyjne, Podejście sieciowe, Bezpieczeństwo publiczne, Zarządzanie kryzysowe
Communication, Organisational behaviour, Network approach, Public security, Crisis management
Note
This article was prepared under the project financed by the National Science Centre in Poland awarded by decision number DEC-2012/07/D/HS4/00537
summ., streszcz.
Abstract
Tło badań. Zarządzanie kryzysowe wymaga elastyczności i dostosowywania się do dynamicznie zmieniających się warunków. Wysokie wymagania i standardy w tym zakresie zależą komunikacji poziomej i pionowej, które są jednym z głównych czynników koordynowania działań wielu niezależnych organizacji.
Cel badań. W pracy podjęto próbę określenia czynników wpływających na skuteczne komunikowanie się w odniesieniu do koordynowania działań, a także rolę tych procesów w zarządzaniu lokalnymi sieciami zarządzania kryzysowego.
Metodyka. W artykule przedstawiono wyniki badań teoretycznych i empirycznych. Badania przeprowadzono w ramach projektu badawczego "Koordynacja, komunikacja i zaufanie jako czynników napędzających efektywną współpracę między organizacjami w systemie zarządzania bezpieczeństwem publicznym" (DEC-2012/07/D/HS4/00537).
Kluczowe wnioski. Rezultatem przeprowadzonych badań jest identyfikacja roli komunikowania się w koordynowaniu działań w sieciach zarządzania kryzysowego na poziomie lokalnym. (abstrakt oryginalny)

Background. Emergency management requires flexibility and adaptation to dynamic and changing circumstances. The urgent requirements and high standards of responsiveness in terms of emergency management depend on horizontal and vertical communication in that these are one of the main factors associated with the appropriate coordination of many essentially independent organisations.
Research aims. The paper attempts to identify the determinants of effective communication, particularly in regard to close coordination, as well as the role played by these processes in the management of local emergency networks.
Method. This work consists of a theory-based empirical study. It is qualitative in nature and the research method is based on both desk research and field research. The research was conducted as part of a research project entitled "Coordination, communication and trust as factors driving effective inter-organisational collaboration in the public safety management system" (DEC-2012/07/D/HS4/00537).
Key findings. As a result, the new role of communication as a factor associated with the appropriate coordination in local emergency networks is identified. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Act of 26 April 2007 on the crisis management (Journal of Law 2007.89.590).
 2. Agranoff, R. (2007). Managing within networks, adding value to public organizations. Washington D.C: Georgetown University Press.
 3. Agranoff, R. (2005). Managing Collaborative Performance: Changing the Boundaries of the State? Public Performance & Management Review, 29(1), 18-45.
 4. An Emergency Management Framework for Canada. (2011). Second Edition, Ministers Responsible For Emergency Management. Retrieved from: https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/mrgnc-mngmnt-frmwrk/mrgnc-mngmnt-frmwrk-eng.pdf.
 5. Australian Emergency Management Arrangements. (2009). Commonwealth of Australia. Retrieved from: http://www.em.gov.au/Documents/Australian%20Emergency%20Management%20Arrangements.pdf.
 6. Building our nation's resilience to natural disasters. (2013). Australian Business Roundtable for Disaster Resilience and Safer Communities, Deloitte.
 7. COAG. (2011). National strategy for disaster resilience: building our nation's resilience to disasters. Council of Australian Governments, Canberra, ACT.
 8. COAG. (2009). National disaster resilience statement. Council of Australian Government's meeting communiqué, 7 December 2009, Brisbane.
 9. Dickinson, H., & Sullivan, H. (2014). Towards a general theory of collaborative performance: The importance of efficacy and agency. Public Administration, 92, 161-177.
 10. Drabek, T.E. (2007). Community Processes: Coordination. In H. Rodríguez, E.L. Quarantelli, R.R. Dynes (eds.) Handbook of Disaster Research. Springer.
 11. Haddow, G.D., Bullock, J.A., & Coppola D.P. (2008). Introduction to emergency management. Third Edition. Burlington: Elsevier.
 12. Henstra, D. (2010a). Evaluating Local Government Emergency Management Programs: What Framework Should Public Managers Adopt? Public Administration Review, 70, 236-246.
 13. Henstra, D. (2010b). Explaining local policy choices: A Multiple Streams analysis of municipal emergency management. Canadian Public Administration, 53, 241-258.
 14. Henstra, D. (2003). Federal emergency management in Canada and the United States after 11 September 2001. Canadian Public Administration, 46, 103-116.
 15. Kapucu, N., Arslan, T., & Demiroz, F. (2010). Collaborative emergency management and national emergency management network. Disaster Prevention and Management, 19(4), 452-468.
 16. Kapucu, N., Augustin, M.-E., & Garayev, V. (2009). Interstate Partnerships in Emergency Management: Emergency Management Assistance Compact in Response to Catastrophic Disasters. Public Administration Review, 69, 297-313.
 17. Kapucu, N. (2005). Interorganizational Coordination in Dynamic Context: Networks in Emergency Response Management. Connections, 26(2), 33-48.
 18. Kaszubski, R.W., & Romańczuk, D. (eds.) (2011). Księga dobrych praktyk w zakresie zarządzania ciągłością działania. Związek Banków Polskich, Forum Technologii Bankowych, Warszawa 2011. Retrived from: http://rcb.gov.pl/wp-content/uploads/2011/12/wsp%C3%B3%C5%82praca-z-jednostkami-publicznymi.pdf.
 19. Kickert, W.J.M., & Koppenjan, J.F.M. (1997). Public management and network management: an overview. In: W.J.M. Kickert, E.-H. Klijn, J.F.M. Koppenjan (eds.), Managing complex networks: Strategies for the public sector, London: Sage, 35-61.
 20. Kożuch, B. (2011). Skuteczne współdziałanie organizacji publicznych i pozarządowych [Effective collaboration between public and non-governmental organizations], Kraków: Jagiellonian University, 2011.
 21. Kożuch, B., & Sienkiewicz-Małyjurek, K. (2013). Collaborative networks as a basis for internal economic security in sustainable local governance. The case of Poland. In: K. Raczkowski & F. Schneider (eds.). The economic security of business transactions. Management in business. Oxford: Chartridge Books, 313-328.
 22. Kusumasari, B., & Alam, Q. (2012). Bridging the gaps: the role of local government capability and the management of a natural disaster in Bantul, Indonesia. Natural Hazards, 60(2), 761-779.
 23. Kusumasari, B., Alam, Q., & Siddiqui, K. (2010). Resource capability for local government in managing disaster. Disaster Prevention and Management, 19(4), 438-451.
 24. Maon, F., Lindgreen, A., & Vanhamme, J. (2009). Developing supply chains in disaster relief operations through cross-sector socially oriented collaborations: a theoretical model. Supply Chain Management: An International Journal, 14(2), 149-164.
 25. McEntire, D.A. (ed.) (2013). Comparative Emergency Management Book. FEMA 2013. Retrived from http://training.fema.gov/EMIWeb/edu/CompEmMgmtBookProject.asp.
 26. McEntire, D.A., & Dawson, G. (2007). The intergovernmental context. In: W.L. Waugh, K. Tierney (eds.), Emergency management: Principles and Practice for Local Government, Washington D.C.: International City / Country Management Association.
 27. McLennan, B., & Handmer, J. (2014). Sharing responsibility in Australian disaster management. Final report for the sharing responsibility project, Melbourne: Bushfire Cooperative Research Centre.
 28. McLennan, B., & Handmer, J. (2012). Changing the rules of the game: mechanisms that shape responsibility sharing from beyond Australian fire and emergency management. The Australian Journal of Emergency Management, 27(2), 7-13.
 29. Milward, H.B., & Provan, K.G. (2006). A manager's guide to choosing and using collaborative networks. IBM Business of Government, Networks, Collaboration, and Partnerships Series.
 30. Moran, C.P. (2013). Not Waving But Drowning: Researching Collaborative Performance In Public Management, IRSPM XVII, Prague: 10-12 April.
 31. National Emergency Response System (2011). Ottawa: Operations Directorate Public Safety Canada.
 32. O'Brien, G. (2008). UK emergency preparedness: a holistic response? Disaster Prevention and Management, 17(2), 232-243.
 33. O'Toole, L.J. (1997). Treating networks seriously: Practical and research-based agendas in public administration. Public Administration Review, 57(1), 45-52.
 34. Perry, M. (2007). Natural disaster management planning: A study of logistics managers responding to the tsunami. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 37(5), 409-433.
 35. Reynolds, B., & Seeger, M.W. (2005). Crisis and emergency risk communication as an integrative model. Journal of Health Communication, 10, 43-55.
 36. Sawalha, I.H.S., Jraisat, L.E., & Al-Qudah, K.A.M. (2013). Crisis and disaster management in Jordanian hotels: practices and cultural considerations. Disaster Prevention and Management, 22(3), 210-228.
 37. Sienkiewicz-Małyjurek, K. (2014). Strategic Approach and Initiatives Streamlining Emergency Operations in Poland. Academic Journal of Interdisciplinary Studies, 3(1), 385-392.
 38. Sienkiewicz-Małyjurek, K. (2012). Sieciowe ujęcie współpracy międzyorganizacyjnej w zarządzaniu kryzysowym [A network approach to Inter-organizational Cooperation in emergency management]. Współczesne Zarządzanie [Contemporary Management Quarterly], 3, 51-60.
 39. Swedish Civil Contingencies Agency (2010). Municipality Evaluation. Retrieved from: https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/25944.pdf.
 40. Tatham, P., & Houghton, L. (2011). The wicked problem of humanitarian logistics and disaster relief aid. Journal of Humanitarian Logistics and Supply Chain Management, 1(1), 15-31.
 41. Wang, J.J. (2012). Integrated model combined land-use planning and disaster management: The structure, context and contents. Disaster Prevention and Management, 21(1), 110-123.
 42. Waugh, W.L., & Streib, G. (2006). Collaboration and Leadership for Effective Emergency Management. Public Administration Review, 66, 131-140.
Cited by
Show
ISSN
1643-5494
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu