BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zasępa Piotr (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)
Title
Działalność publicznych funduszy venture capital na przykładzie rynku polskiego
Activities of Public Venture Capital Funds on the Example of the Polish Market
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 67, s. 871-880, rys., bibliogr. 8 poz.
Issue title
Narzędzia zarządzania finansami
Keyword
Fundusze venture capital, Finansowanie inwestycji, Luka kapitałowa
Venture capital funds, Investment financing, Capital gap
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem artykułu jest wskazanie wpływu funduszy venture capital zasilanych publicznymi kapitałami na oddziaływanie na lukę kapitałową oraz poziom inwestycji dokonywanych w Polsce w latach 1998-2012. W szczególności analizowana jest działalność Krajowego Funduszu Kapitałowego na poziom i liczbę inwestycji funduszy venture capital w Polsce. Wydaje się, że misja funduszy zasilanych środkami publicznymi jest spełniona i wraz z podjęciem przez nie działalności inwestycyjnej liczba spółek zasilanych funduszami typu venture capital wzrasta. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to show the impact of public venture capital funds to the equity gap and the level of investments made in Poland in the years 1998-2012. In particular, analyzes the activities of the National Capital Fund level and the number of venture capital investments in Poland. It seems that the mission of public venture funds is satisfied at the Polish market. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. EVCA YEARBOOKS 1999-2013.
  2. Fisher P.S., State venture capital funds as economic development strategy, "Journal of APA".
  3. Freshwater D., Barkley D., Markley J. (2001), National Venture Capital Institutions: Filling a financial market gap, Rural policy market institute, Columbia.
  4. Hochberg Y.V., Linguist A., Liu Y. (2011), Networking as a barrier to entry and the competitive supply of venture, "The Journal of finance", 65 (3).
  5. Cherif M., Gazdar K. (2009), Public institutions and venture capital in Europe, "International Journal Public Sector Performance Management", vol. 1, no. 3.
  6. Strenga R., Avots K., Paalzov A. (2013), Public venture capital in Litvia, Central and Eastern European Online Library, "Baltic Journal of Economics", issue 1.
  7. Tamowicz P. (2007), Zapotrzebowanie mikro i małych przedsiębiorstw na finansowanie kapitałem private equity oraz venture capital, Gdańsk.
  8. Zawistowski J. (2013), Ocena luki finansowej w zakresie dostępu przedsiębiorstw do finansowania zewnętrznego, Instytut Badań Strukturalnych.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu