BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hybka Małgorzata Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Optymalizacja podatkowa z wykorzystaniem hybrydyzacji
Tax Optimization with the Use of Hybrid Mismatch Arrangements
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 65, s. 83-92, rys., bibliogr. 15 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego
Keyword
Instrumenty hybrydowe, Korporacje międzynarodowe, Optymalizacja podatkowa, Unikanie opodatkowania
Hybrid instruments, International corporation, Tax optimization, Tax avoidance
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystania hybrydyzacji dla optymalizacji opodatkowania dochodu korporacji międzynarodowych. Możliwości te wynikają ze zróżnicowania przepisów prawa podatkowego obowiązujących w poszczególnych państwach i odmiennego traktowania przez to prawo poszczególnych kategorii podmiotów, instrumentów oraz transferów finansowych. W Polsce hybrydyzacja jest rzadko przedmiotem analiz w literaturze z zakresu planowania podatkowego. Wyjątek stanowią hybrydowe instrumenty finansowe, co wynika z możliwości ich aplikacji w celu optymalizacji opodatkowania dochodu także na gruncie polskiego prawa podatkowego. W artykule wyjaśniono istotę i przedstawiono konsekwencje hybrydyzacji oraz środki prawne stosowane przez państwa OECD dla ograniczenia ubytku dochodów publicznych w wyniku jej zastosowania przez korporacje międzynarodowe w celu optymalizacji opodatkowania dochodu. (abstrakt oryginalny)

The main aim of this article is to overview tax optimization schemes involving the application of hybrid mismatch arrangements. These arrangements exploit differences in tax treatment of certain instruments, transfers or entities between countries. Hybrid mismatch arrangements are not often the subject of analysis in Polish economic literature, with an exception of hybrid instruments which are applied quite often for tax optimization purposes in Poland. The article also indicates negative consequences of the use of hybrid mismatch arrangements and anti-avoidance provisions implemented by countries to prevent these consequences. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bendlinger S. (2012), Hybride Gestaltungen im internationalen Steuerrecht: der Statusbericht der OECD aus österreichischer Sicht, "Steuer und Wirtschaft International" Nr. 22/11.
 2. Brzeziński B. (2007), Zasady wykładni prawa podatkowego w krajach anglosaskich, C.H. Beck, Warszawa.
 3. Bundgaard J. (2013), Hybrid Financial Instruments and Primary EU Law, "European Taxation", no. 11.
 4. Gelder van G., Niels B. (2013), Tax Treatment of Hybrid Finance Instruments, "Derivatives & Financial Instruments", no. 7/8.
 5. Gravelle J.G. (2013), Tax Havens: International Tax Avoidance and Evasion, Congressional Research Service, New York.
 6. Harris P., Oliver D. (2010), International Commercial Tax, Cambridge University Press, Cambridge.
 7. Holmes K. (2006), Regulacje zapobiegające unikaniu opodatkowania, w: Wprowadzenie do międzynarodowego prawa podatkowego, red. Hamaekers i in., LexisNexis, Warszawa.
 8. Hybrid Mismatch Arrangements. Tax Policy and Compliance Issues (2012), Organization for Economic Cooperation and Development, Paris.
 9. Litwińczuk H. (2013), Ordynacja podatkowa - postulaty doktryny, w: Konferencja. Zmiany w Ordynacji podatkowej. Poprawa jakości i uproszczenia, red. G. Gołębiowski, H. Dzwonkowski, Biuro Analiz Sejmowych, Warszawa.
 10. OECD's work on Aggressive Tax Planning, www.oecd.org (10.11.2013).
 11. Rusek J. (2012), Instrumenty hybrydowe - możliwości wykorzystania na gruncie polskiego prawa podatkowego, "Prawo i Podatki", nr 3.
 12. Russo R. (2007), Fundamentals of International Tax Planning, International Bureau of Fiscal Documentation, Amsterdam.
 13. Wniosek 2011/0058 (CNS), Dyrektywa Rady w sprawie wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych, Komisja Europejska, Bruksela 2011.
 14. www.ird.govt.nz.
 15. www.legislacja.rcl.gov.pl.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu