BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Juszczyk Sławomir (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Tymiński Jerzy (Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie)
Title
Optimisation of Bids for a Public Auction Involving the Delivery of an Infrastructure Project Using a Package of Numerical Procedures
Optymalizacja oferty w aukcji publicznej dotyczącej inwestycji infrastrukturalnej przy wykorzystaniu pakietu procedur numerycznych
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 65, s. 93-103, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego
Keyword
Inwestycje, Przetargi, Infrastruktura
Investment, Tenders, Infrastructure
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule poruszono tematykę związaną z finansową stroną uczestnictwa w aukcjach publicznych inwestycji infrastrukturalnych. Omówiono uwarunkowania związane z przystąpieniem do przetargu. Szczególną uwagę autorzy zwrócili na analizę kosztów stanowiących ważny element w procesie przetargowym. Artykuł zawiera przykład zastosowania narzędzi informatycznych, opracowanych w oparciu o platformę numeryczną Scilab. Symulacje finansowe dotyczą dwóch firm rywalizujących o realizację inwestycji infrastruktury drogowej uruchomionej poprzez aukcję publiczną co do czasu realizacji inwestycji, a przykład ilustruje możliwości analizy opłacalności inwestycji z uwzględnieniem warunków rynkowych, tj. zmieniających się kosztów inwestycji i stopy dyskontowej. (abstrakt oryginalny)

The article deals with the preparation of bids for public auctions organised for the purposes of a public procurement system, which are distinguished by their financial effectiveness. It discusses the requirements for entering into a tendering process, giving special attention to the analysis of the potential structure of costs that constitute a major element of the process. An example of the application of IT tools developed with the open source platform for numerical computation Scilab is provided. The illustrative calculations concern two firms bidding at a public auction for a road infrastructure project. The bids are evaluated and based on the proposed project completion time. The example shows the possibilities of analysing project profitability with respect to variations in market conditions such as project costs, the discount rate and the predicted increase in output. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Encyklopedia Powszechna (1987), PWN, Warszawa.
  2. Ferens H. (2001), Strategom. Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamości, PWE.
  3. Jaworski K. (1999), Metodologia projektowania realizacji budowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  4. Juszczyk S. (2011), Łączne wykorzystanie wskaźników analizy technicznej w procesie inwestycyjnym, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 174.
  5. Łyszkiewicz W. (2000), Industrial Organization, Wyd. ELIPSA, Warszawa.
  6. Samuleson W.F., Marks S.G. (2008), Ekonomia menedżerska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  7. Tymiński J. (2003), Niektóre teoretyczne i praktyczne aspekty podejmowania decyzji w sytuacjach niepewnych przy wykorzystaniu teorii gier. Wyd. WSGK Kutno, Zeszyty Naukowe nr 5.
  8. Tymiński J., Zawiślak R. (2008), A package of Numeral Procedures Applied to Preparing Optimal Offers of Firms Participating in Public Auction, Wyd. TNOiK Katowice.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu