BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kasperowicz-Stępień Alicja (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Title
Taxation in the Baltic States - the case of Estonia
Opodatkowanie w Krajach Bałtyckich - przypadek Estonii
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 65, s. 105-114, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego
Keyword
System podatkowy, Reforma podatkowa, Sytuacja gospodarcza
Tax system, Tax reform, Economic situation
Note
streszcz., summ..
Country
Kraje bałtyckie, Estonia
Baltic countries, Estonia
Abstract
Od czasu przyjęcia w struktury Unii Europejskiej, należy zauważyć dynamiczny rozwój gospodarek Krajów Bałtyckich. Szczególnie silny rozwój odnotowano w Estonii, która wprowadziła jeden z najbardziej liberalnych i najprostszych systemów podatkowych w Unii Europejskiej. Celem tego artykułu jest wyjaśnienie charakterystyki estońskiego systemu podatkowego. W badaniu zostały wykorzystane następujące metody: - analiza literatury, - analiza aktów normatywnych, - analiza danych statystycznych. (abstrakt oryginalny)

Since its accession to the structures of the European Union, what should be noted is the dynamic development of the economies of the Baltic States. Particularly strong have been the economic developments in Estonia which introduced one of the most liberal and simple tax systems in the European Union. The purpose of this article is explain the characteristics of the Estonian tax system. In the study the following methods of research were used: - analysis of the literature, - analysis of normative acts, - analysis of statistical data. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Deroose S., Flores E., Giudice G., Turrini A., (2010), The Tale of the Baltics: Experiences, Challenges Ahead and Main Lessons, European Commission, vol. 10.
  2. Dudzińska K. (2013), The Baltic States' Success Story in Combating the Economic Crisis: Consequences for Regional Cooperation within the EU and with Russia, Policy Paper, PISM no. 6.
  3. European Commission (2012), Taxation trends in the European Union. Focus on the crisis: The main impacts on EU tax systems, Eurostat.
  4. Eurostat Database http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home (26.01.2014).
  5. Greenberg D. (2009), The Flat Tax: An Examination of the Baltic States, CUREJ - College Undergraduate Research Electronic Journal, University of Pennsylvania.
  6. Lehis L., Klauson I.H., Pahapill H., Uustalu E. (2008), The Compatibility of the Estonian Corporate Income Tax System with Community Law, JURIDICA INTERNATIONAL XV/2008.
  7. Ministry of Finance of Estonia (2013), Estonian taxation policies and reform plans, www.fin.ee/?lang=e (26.01.2014).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu