BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łon Eryk (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Polska polityka fiskalna i pieniężna a stopy zwrotu z wybranych indeksów giełdowych notowanych na GPW w Warszawie
Polish Fiscal and Monetary Policies and the Rates of Return on the Selected StockiIn Dexes Listed on the Warsaw Stock Exchange
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 65, s. 125-136, tab., bibliogr. 8 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego
Keyword
Polityka fiskalna, Polityka pieniężna, Stopa zwrotu, Rynek akcji
Fiscal policy, Monetary policy, Rate of return, Equity market
Note
streszcz., summ..
Company
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstract
W artykule badano powiązania między polską polityką fiskalną i pieniężną a stopami zwrotu z indeksów giełdowych notowanych na GPW w Warszawie. Okazało się, iż hossie na rynku akcji sprzyjają ekspansywne polityki fiskalne i pieniężne. Bessa na rynku akcji występuje, gdy obie polityki - fiskalna i pieniężna - mają charakter restrykcyjny. Informacje makroekonomiczne oparte na łagodnych politykach fiskalnej i pieniężnej pozwalają uzyskać ponadprzeciętne stopy zwrotu z badanych indeksów giełdowych. (abstrakt oryginalny)

The article was examined connections between Polish fiscal and monetary policies and rates of return on stock indexes listed on the Warsaw Stock Exchange. Bull market appears when monetary and fiscal policies are expansive. The bear market occurs w hen both policies are restrictive. In addition, macroeconomic policies based on expansive fiscal and monetary policies allow you to get above-average returns on the Polish stock market. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Kasprzak A. (2012), Giełdowy rynek akcji a gospodarka, Difin, Warszawa, s. 15-89.
  2. Kaźmierczak A. (2008), Polityka pieniężna w gospodarce otwartej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 134-142.
  3. Łon E. (2006), Makroekonomiczne uwarunkowania koniunktury na polskim rynku akcji w świetle doświadczeń międzynarodowych, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 253.
  4. Łon E. (2011), Powiązania amerykańskiej polityki budżetowej i pieniężnej z sytuacją na dojrzałych i wschodzących rynkach akcji, SIN, Sopot, s. 36.
  5. Nawrot W. (2008), Rynek kapitałowy i jego rozwój, Ce De Wu, Warszawa, s. 58.
  6. Ostrowska E. (2011), Portfel inwestycyjny klasyczny i alternatywny, C.H. Beck, Warszawa, s. 44-45.
  7. Pring M. (2007), Psychologia inwestowania, Oficyna Ekonomiczna, Kraków, s. 125-128.
  8. Yamarone R. (2006), Wskaźniki ekonomiczne. Przewodnik dla inwestora, Helion, Gliwice, s. 65-85.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu