BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pastusiak Radosław (Uniwersytet Łódzki), Keller Jakub (Uniwersytet Łódzki)
Title
Wpływ Specjalnych Stref Ekonomicznych na gospodarkę Polski
Impact of Special Economic Zones on the Polish Economy
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 65, s. 167-177, bibliogr. 12 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego
Keyword
Inwestycje zagraniczne, Efektywność, Specjalne strefy ekonomiczne
Foreign investment, Effectiveness, Special economic zones
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem publikacji jest ocena wpływu funkcjonowania przedsiębiorstw w polskich SSE na gospodarkę Polski, z wykorzystaniem modelu enklaw. Główna hipoteza brzmi: funkcjonowanie SSE w Polsce przyniesie gospodarce krajowej wymierne korzyści ekonomiczne. Do oceny wpływu SSE wykorzystano model enklaw, po raz pierwszy opublikowany przez P.G. Warra w 1983 roku. Dane wykorzystane do analizy mają charakter historyczny oraz po 2013 roku są wynikiem prognozy rozwoju przedsiębiorstw działających w SSE. Wykonana analiza wskazuje na wysoką "opłacalność" funkcjonowania SSE w Polskiej gospodarce. (abstrakt oryginalny)

The publication aims for assessment of the impact of the functioning of enterprises in the SEZ on the Polish economy, using the enclaves model. The main hypothesis is: the operation of SEZs in Poland brings measurable benefits to the national economy. To assess the effects of the SEZ authors used the enclaves model, first published in 1988 by P.G. Warr. The data used for the analysis is of a historical nature and after 2013 it is the result of the forecast of development of enterprises operating in SEZ. The analysis indicates high "profitability" of SEZs functioning in Polish economy. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ambroziak A. (2009), Krajowa pomoc regionalna w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce, SGH, Warszawa.
 2. Copeland B. (1994), The Welfare Effect of a Duty free Zone: Tariffs versus Quotas, University of British Columbia, Discussion Paper, Vancouver.
 3. Hamada H. (1974), An Economic Analysis of the Duty free zone, "Journal of International Economics", vol. 4, s. 255-241.
 4. Knoth C. (2000), Special Economic Zones and Economic Transformation. The Case of the People's Republic of China, Konstancja.
 5. Pastusiak R. (2011), Specjalne strefy ekonomiczne jako stymulator rozwoju gospodarczego, Wyd. UŁ, Łódź.
 6. Siudak P., Wątorek B. (2011), Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce w latach 1995-2009, PWSZ w Legnicy, Legnica.
 7. Miyagiwa K. (1986), A Reconsideration of the Welfare Economics of a Free Trade Zone, "Journal of International Economics", no. 21 s. 337-350.
 8. Miyagiwa K., Young L. (1987), Unemployment and the formation of duty free zones, "Journal of Development Economics", vol. 26.
 9. Young L. (1987), Intermediate goods and the formation of Duty Free Zones, "Journal of Development Economics", vol. 25.
 10. Warr P.G. (1983), Jakarta Export Processing Zone: Benefits and Costs, "Bulletin of Indonesian Economic Studies", 19, no 3, s. 28-49.
 11. Warr P.G. (1985), Export Proccesing Zones in the Philippines, "ASEAN-Australia Economics Papers" 20, Australian National University, Canberra, s. 12.
 12. Warr P.G. (1989), Export Processing Zones. The economics of Enclave Manufacturing, IBRD/World Bank, Research Observer, vol. 4, no. 1.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu