BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rzempała Joanna (Uniwersytet Szczeciński), Skweres-Kuchta Małgorzata (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Audyt innowacyjności i kapitału intelektualnego jako narzędzie rozwoju przedsiębiorczości
Innovation Audit and Intellectual Capital as a Tool for Development Enterprise
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 48, s. 169-177, rys.,tab., bibliogr. 6 poz.
Issue title
Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju regionalnego
Keyword
Audyt innowacyjności, Kapitał intelektualny, Rozwój przedsiębiorczości
Innovation audit, Intellectual capital, Entrepreneurship development
Note
streszcz., summ.
Abstract
Modne dzisiaj hasło "innowacyjność", prócz funkcjonowania w środowisku stricte naukowym, znajduje zastosowanie w wielu płaszczyznach życia gospodarczego. Szczególnie znane jest przedsiębiorcom, którzy walczą o dotacje unijne na rozwój swoich innowacyjnych pomysłów. Pytanie zatem - jak efektywnie powiązać te dwa, wydawać by się mogło, odległe bieguny - naukę i gospodarkę w kontekście oceny postępów w obszarze innowacji? Tryb przypuszczający jest tu zdecydowanie wskazany, ponieważ już niejednokrotnie w naszym regionalnym otoczeniu okazywało się, iż takie tandemy osiągają sukces. Zresztą kwestia analizy oraz pomiaru innowacyjności nurtuje i jednych, i drugich - projekt audytu stanowi między innymi pochodną doświadczeń zdobytych w trakcie wdrażania inicjatyw wspierających rozwój innowacyjności regionalnych podmiotów gospodarczych, co pozwala trafniej zdefiniować ów problem badawczy(fragment tekstu)

The issue of analysis and measurement of innovation pervades both the scientists and entrepreneurs - the draft of audit is an attempt to describe the potential of the company. The "Audit of innovation" is the result of experience gained during the implementation of initiatives to support the development of regional economic innovation. Support the development of intangible assets in this innovative resource is determined by knowledge of the potential and effectiveness of innovative activities. "Audit of innovation" is therefore proposed method of evaluation of innovation, including intellectual capital - the information platform for the development of players who can compare their achievements in the region.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Błaszczak A., Zysk z inwestycji w pracownika, "Rzeczpospolita" 10-11 listopada 2009.
  2. Krasuski K., Wzrasta znaczenie kapitału intelektualnego firm, "Rzeczpospolita" 1 grudnia 2009.
  3. Materiały projektu "Audyt innowacyjności".
  4. Materiały projektu "Hamburger Innovationsaudit" .
  5. Oslo Manual: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, OEC D/European Communities 2005.
  6. www.ai.wzieu.pl.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu