BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Motylska-Kuźma Anna (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu)
Title
Bańki spekulacyjne a handel algorytmiczny na rynkach finansowych
Speculative Bubbles and Algorythmic Trading On Financial Market
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 65, s. 231-240, rys., bibliogr. 19 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego
Keyword
Rynek kapitałowy, Bańka spekulacyjna, Spekulacje giełdowe, Handel wysokich częstotliwości
Capital market, Economic bubble, Stock market speculations, High Frequency Trading (HFT)
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule opisano pojęcie bańki spekulacyjnej oraz proces jej powstawania na rynku. Z drugiej strony wyjaśniono istotę High Frequency Trading oraz handlu algorytmicznego, jego wady i zalety, a następnie podjęto próbę zidentyfikowania zależności pomiędzy tymi dwoma zjawiskami, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości wywoływania baniek spekulacyjnych przez handel algorytmiczny. (abstrakt oryginalny)

The papers describes the concept of speculative bubble, and the process of its formation in the market. On the other hand, it explains the essence of the High Frequency Trading and algorythmic trading, its adventages and disadvantages. At the end, author tried to identify the relationship between these two phenomena, with particular regards to the possibility of HFT functioning as an accelerator to bubbles. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Brogaard J.A. (2010), High Frequency Trading and its Impact on Market Quality, www.gsb.stanford.edu/facseminars/ events/finance/documents/fir_02_11_brogaard.pdf.
 2. Calvet L.E., Fisher A.J. (2008), Multifractal Volatility: Theory, Forecasting and Pricing, Academic Press Advanced Finance.
 3. Gorczyńska A. (2011), Nowe technologie na rynkach papierów wartościowych a kryzys finansowy - próba identyfikacji zależności, Studia i prace kolegium Zarządzanie i Finansów SGH, Zeszyt Naukowy nr 109, Warszawa.
 4. Gsell M. (2008), Assessing the Impact of Algorithmic Trading on Markets: A Simulation Approach, ECIS. Proceedings. Paper 225, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1134834.
 5. Hendershott T., Jones C.M., Menkveld J. (2011), Does Alhorithmic Trading Improve Liquidity?, "The Journal of Finance", LXVI, nr 1.
 6. Hendershott T., Riordan R. (2009), Algorithmic Trading and Information, Working Paper nr 09-08, NET Institute.
 7. http://databank.worldbank.org/data/download/GDP.pdf.
 8. http://ssrn.com/abstract=1976249.
 9. Levin C. (2013), JPMorgan chase whale trades: a case history of derivatives risk and abuses, Staff Raport, March 13, Hearing.
 10. Menkveld A.J. (2011), High Frequency Trading and The New-Market Makers, http://papers.ssrn.com/sol3/papers. cfm?abstract_id=1722924.
 11. Motylska-Kuźma A. (2012), High Frequency Trading na rynkach finansowych w Polsce, Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty Naukowe, nr 689, Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia, nr 50, Szczecin.
 12. Sornette D., Becke von der S. (2011), Crashes and High Frequency Trading.
 13. Soros G. (2008), The New Paradigm for Financial Market, New York.
 14. Wróbel Ł. (2010), High Freqency Trading: Roboty na giełdzie zaczynają wspierać inwestorów.
 15. www.aitegroup.com.
 16. www.forsal.pl.
 17. www.nanex.net.
 18. www.world-exchange.com.
 19. Zhang X. (2010), F., The Effect of High-Frequency Trading on Stock Volatility and Price Discovery, http://ssrn.com/ abstract=1691679.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu