BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zaremba Adam (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Premia za jakość na globalnych rynkach akcji
Quality Premium in Global Equity Markets
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 65, s. 257-271, rys., tab., bibliogr. 52 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego
Keyword
Rynek kapitałowy, Stopa zwrotu akcji, Jakość, Premia
Capital market, Stock rate of returns, Quality, Bonus
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest zbadanie roli kondycji finansowej jako determinanty stóp zwrotu z rynków akcji w różnych państwach. Tekst składa się z dwóch części. Wpierw dokonany zostaje przegląd dotychczasowej literatury dotyczącej inwestowania w jakość. Następnie przeprowadzona jest empiryczna analiza premii za jakość na rynkach globalnych. Obliczenia bazują na danych z 66 światowych rynków akcji w latach 2000-2013. Badanie dowodzi istnienia dodatniej premii za jakość na globalnych rynkach akcji. Przekrojowa zmienność stóp zwrotu z rynków akcji w poszczególnych państwach może być objaśniona za pomocą rentowności i poziomu zadłużenia: im większa rentowność i mniejsze zadłużenie firm w danym kraju, tym wyższa oczekiwana stopa zwrotu. Wyniki są odporne na zmiany bazowej waluty obliczeniowej. Co więcej, kondycja finansowa może być łączona z tradycyjnymi czynnikami wartości, wielkości i momentum w celu zamplifikowania ponadprzeciętnych stóp zwrotu. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to examine the role of financial quality as a determinant of cross-country stock returns. The paper is composed of two parts. First, I review existing literature in the field. Next, an empirical analysis of quality premium in global markets is performed. The calculations are based on data from 66 global markets in years 2000-2013. The results of research confirm the existence of the quality premium. The cross-sectional variation in country returns may be well explained with debt level and profitability. Moreover, the financial standing may be combined with momentum, value and size ratios to additionally improve the rates of returns. The observations are robust to changes in basic currency. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ammann M., Odoni S., Oesch D. (2012), An alternative three-factor model for international markets: Evidence from the European Monetary Union, "Journal of Banking, Finance", vol. 36, no. 7, s. 1857-1864.
 2. Antunovich P., Laster D., Mitnick S. (2000), Are High-Quality Firms Also High-Quality Investments?, Current Issues in Economics and Finance, Federal Reserve Bank of New York, vol. 6, no. 1, s. 1-6.
 3. Asness C., Frazzini A., Pedersen L.H. (2013), Quality Minus Junk, working paper, available at SSRN: http://ssrn. com/abstract=2312432.
 4. Asness C.S. (1994), Variables that Explain Stock Returns, Ph.D. Dissertation, University of Chicago.
 5. Asness, C.S., Moskowitz T.J., Pedersen L.H. (2013), Value and momentum everywhere, "The Journal of Finance", vol. 68, no. 3, s. 929-985.
 6. Bhandari L.C. (1988), Debt/Equity Ratio and Expected Common Stock Returns: Empirical Evidence, "Journal of Finance", vol. 43, no. 2, s. 507-528.
 7. Cambell J.Y., Lo A.W., MacKinlay A.C. (1997), The Econometrics of Financial Markets, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, USA.
 8. Capaul C., Rowley I., Sharpe W. (1993), International value and growth stock returns, "Financial Analysts Journal", vol. 49, s. 27-36.
 9. Carhart M.M. (1997), On Persistence in Mutual Fund Performance, " Journal of Finance", vol. 52, no. 1, s. 57-82.
 10. Chan L.K.C., Hamao Y., Lakonishok J. (1991), Fundamentals and stock returns in Japan, "Journal of Finance", vol. 46, s. 1739-1764.
 11. Cheng L., Novy-Marx R., Zhang L. (2011), An Alternative Three-Factor Model, working paper, available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1418117.
 12. Chui A.C.W., Titman S., Wei K.C.J. (2010), Individualism and momentum around the world, "Journal of Finance", vol. 65, s. 361-392.
 13. Clayman M. (1994), Excellence revisited, "Financial Analysts Journal", vol. 50, no. 3, s. 61-66.
 14. Cochrane J.C. (2005), Asset Pricing, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, USA.
 15. Cohen R.B., Gompers P.A., Vuolteenaho T. (2002), Who Underreacts to Cash-Flow News? Evidence from Trading between Individuals and Institutions, NBER Working Paper Nr 8793, available online: www.nber.org/papers/ w8793.
 16. Damodaran A. (2004), Investment Fables: Exposing the Myths of Can't Miss Investment Strategies, FT-Press, London, England.
 17. Fama E.F., French K.R. (1992), The cross-section of expected stock returns, "Journal of Finance", vol. 47, s. 427- 466.
 18. Fama E.F., French K.R. (1993), Common risk factors in the returns on stocks and bonds, "Journal of Financial Economics", vol. 33, s. 3-56.
 19. Fama E.F., French K.R. (2006), Profitability, investment and average returns, "Journal of Financial Economics", vol. 82, s. 491-518.
 20. Fama E.F., French K.R. (2008), Dissecting anomalies, "Journal of Finance", vol. 63, no. 4, s. 1653-1678.
 21. Fama E.F., French K.R. (2012), Size, Value, and Momentum in International Stock Returns, "Journal of Financial Economics", vol. 105, no. 3, s. 457-72.
 22. Fama E.F., French K.R. (2013), A Five-Factor Asset Pricing Model, Fama-Miller Working Paper, available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2287202.
 23. Fama E.F., Fisher L., Jensen M., Roll R. (1969), The adjustment of stock prices to new information, "International Economic Review", vol. 10, s. 1-21.
 24. Fan S., Yu L. (2013), Does the alternative three-factor model explain momentum anomaly better in G12 countries?, "Journal of Finance, Accountancy", vol. 12, s. 118.
 25. Gallagher D.R., Gardner P.A., Schmidt C.H. (2013), Quality investing in an Australian context, Australian "Journal of Management", published online before print: http://aum.sagepub.com/content/early/ 2013/10/23/0312896213501180.abstract.
 26. Garff D. (2013), Multi-Style Global Equity Investing: A Statistical Study on Combining Fundamentals, Momentum, Risk and Valuation for Improved Performance, working paper, available at SSRN: http://ssrn.com/abstract= 2367400.
 27. Gharghori P., Lee R., Veeraraghavan M. (2009), Anomalies and stock returns: Australian evidence, "Accounting, Finance", vol. 49, no. 3, s. 555-576.
 28. Gordon M., De Rossi G. (2013), The Profitability Premium in EM Equities, PIMCO In depth, December, http://media. pimco.com/Documents/PIMCO_In_Depth_EM_Profitability_Dec2013.pdf.
 29. Griffin J.M., Lemmon M.L. (2002), Book-to-market equity, distress risk, and stock returns, "Journal of Finance", vol. 57, s. 2317-2336.
 30. Griffin J.M., Ji X., Martin J S. (2003), Momentum investing and business cycle risk: Evidence from pole to pole, "Journal of Finance", vol. 58, s. 2515-2547.
 31. Grinblatt M., Moskowitz T.J. (2004), Predicting Stock Price Movements from Past Returns: The Role of Consistency and Tax-Loss Selling, "Journal of Financial Economics", vol. 71, s. 541-579.
 32. Haugen R.A., Baker N.L. (1996), Commonality in the determinants of expected stock returns, "Journal of Financial Economics", vol. 41, s. 401-439.
 33. Herrera, M.J., Lockwood L.J. (1994), The size effect in the Mexican stock market, "Journal of Banking and Finance", vol. 18, s. 621-632.
 34. Heston, S.L., Rouwenhorst K.G., Weessels R.E., 1999, The role of beta and size in the cross-section of european stock returns, "European Financial Management", vol. 5, s. 9 -27.
 35. Horowitz J.L., Loughran T., Savin N.E. (2000), The disappearing size effect, "Research in Economics", vol. 54, no. 1 , s. 83-100.
 36. Jegadeesh N., Titman S. (1993), Returns to Buying Winners and Selling Losers: Implications for Stock Market Efficiency, "The Journal of Finance", vol. 48, no. 1, s. 65-91.
 37. Kogan L., Papanikolaou D. (2013), Firm Characteristics and Stock Returns: The Role of Investment-Specific Shocks, "Review of Financial Studies", working paper.
 38. Lam K. (2002), The relationship between size, book-to-market equity ratio, earnings-price ratio, and return for the Hong Kong stock market, "Global Finance Journal", vol. 13, no. 2, s. 163-179.
 39. Liew J., Vassalou M. (2000), Can Book-to-Market, Size and Momentum Be Risk Factors that Predict Economic Growth?, "Journal of Financial Economics", vol. 57, no. 2, s. 221-245.
 40. Lintner J. (1965), The valuation of risk assets and the selection of risky investments in stock portfolios and capital budgets, "Review of Economics and Statistics", vol. 47, s. 13-37.
 41. Michou M., Mouselli S., Stark A. (2010), Fundamental analysis and the modelling of normal returns in the UK, available at SSRN http://ssrn.com/abstract=1607759.
 42. Mossin J. (1966), Equilibrium in a capital asset market, Econometrica, vol. 34, s. 768-783.
 43. Novy-Marx R. (2010), The Other Side of Value: Good Growth and the Gross Profitability Premium, NBER Working Paper Nr 15940, www.nber.org/papers/w15940.
 44. Novy-Marx R. (2012), The Quality Dimension of Value Investing, working paper, available online: http://rnm. simon.rochester.edu/research/QDoVI.pdf.
 45. Peters T. (1988), In Search of Excellence: Lessons from America's Best Run Companies, Warner Books.
 46. Piotroski J. (2000), Value investing: the use of historical financial statement information to separate winners from losers, "Journal of Accounting Research", vol. 38 (supplement), s. 1-41.
 47. Rosenberg B., Reid K., Lanstein R., 1985, Persuasive evidence of market inefficiency, "Journal of Portfolio Management", vol. 11, s. 9-17.
 48. Rouwenhorst K.G. (1998), International momentum strategies, "Journal of Finance", vol. 53, s. 267-284.
 49. Rouwenhorst K.G. (1999), Local returns factors and turnover in emerging stock markets, "Journal of Finance", vol. 54, s. 1439-1464.
 50. Sharpe W.F. (1964), Capital asset prices: A theory of market equilibrium under conditions of risk, "Journal of Finance", vol. 19, s. 425-442.
 51. Sharpe W.F. (1966), Mutual fund performance, "Journal of Business", vol. 39, s. 119-138.
 52. Stattman D. (1980), Book values and stock returns, The Chicago MBA, A Journal of Selected Papers, vol. 4, s. 25-45.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu