BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bański Jerzy, Bednarek-Szczepańska Maria, Czapiewski Konrad
Title
Miejsce obszarów wiejskich w strategiach rozwoju województw - kierunki i cele rozwoju a rzeczywistość
The Place of Rural Areas in the Current Policies of Voivodeship Development - Directions and Goals of Development versus Reality
Source
Studia Obszarów Wiejskich, 2009, t. 19, 142 s., bibliogr. 21 poz.
Rural Studies
Keyword
Strategia rozwoju, Obszary wiejskie, Województwo, Rozwój obszarów wiejskich, Rozwój społeczno-gospodarczy
Development strategy, Rural areas, Voivodship, Rural development, Social economic development
Note
summ., streszcz.
Abstract
Autorzy opracowania podejmują próbę szczegółowej i krytycznej analizy strategii wojewódzkich w zakresie problematyki dotyczącej obszarów wiejskich. Głównym celem badania jest zdiagnozowanie i ocena aktualnych wojewódzkich strategii rozwoju pod kątem celów i kierunków rozwoju wyznaczanych przez nie dla obszarów wiejskich. (fragment tekstu)

Policies of voivodeship development constitute the most important strategic documents drawn up by individual voivodeship self-governments. They define goals and directions of a given region development; also, these documents are a point of reference for other projects and planning documents prepared on a regional level. (...)The authors of the paper make an attempt at detailed and critical analysis of voivodeship policies concerning the rural areas issues. The primary aim of the research is to establish a diagnosis and assessment of the current voivodeship development policies with a special focus on goals and directions of development provided in these documents for rural areas. (short original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Diagnoza aktualnego stanu województwa opolskiego, 2005, Opole.
 2. Diagnoza Prospektywna - Strategia Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 1999, Toruń.
 3. Diagnoza Województwa Łódzkiego, 2005, Łódź.
 4. Gorzelak G., Jałowiecki B., 2001, Strategie rozwoju regionalnego województw: próba oceny, Studia Regionalne i Lokalne, 1, 5.
 5. Strategia Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich - Strategia Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 2000, Toruń.
 6. Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 roku, 2005, Wrocław.
 7. Strategia Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2020, 2005, Toruń.
 8. Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006-2020, 2005, Lublin.
 9. Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego. Aktualizacja z horyzontem czasowym do 2020 roku, 2005, Zielona Góra.
 10. Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020, 2006, Łódź.
 11. Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013, 2005, Kraków.
 12. Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 (aktualizacja), 2006, Warszawa.
 13. Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego, 2005, Opole.
 14. Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, 2006, Rzeszów.
 15. Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020 roku, 2006, Białystok.
 16. Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020, 2005, Katowice.
 17. Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020, 2006, Kielce.
 18. Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku, 2005, Poznań.
 19. Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020, 2005, Olsztyn.
 20. Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do 2020 roku, 2005, Szczecin.
 21. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, Dz.U. 1998 Nr 91 poz. 576, z późniejszymi zmianami.
Cited by
Show
ISSN
1642-4689
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu