BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Centorrino Giovanna (University of Messina, Italy)
Title
Harmonization and More International Consistency of Islamic Financial Reporting
Harmonizacja i zwiększenie spójności międzynarodowej w islamskiej sprawozdawczości rachunkowej
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 65, s. 275-287, rys., bibliogr. 37 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego
Keyword
Rachunkowość, Sprawozdawczość finansowa, Harmonizacja, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), Handel wysokich częstotliwości
Accounting, Financial reporting, Harmonisation, International Accounting Standards (IAS), High Frequency Trading (HFT)
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule opisano pojęcie bańki spekulacyjnej oraz proces jej powstawania na rynku. Z drugiej strony wyjaśniono istotę High Frequency Trading oraz handlu algorytmicznego, jego wady i zalety, a następnie podjęto próbę zidentyfikowania zależności pomiędzy tymi dwoma zjawiskami, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości wywoływania baniek spekulacyjnych przez handel algorytmiczny. (abstrakt oryginalny)

Stosunkowo niedawne szerokie rozprzestrzenienie się Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR)/Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) wytworzyło serię konsekwencji, które były przedmiotem owocnych badań i studiów zarówno w profesji rachunkowości, jak i w procesie harmonizacji rachunkowości (Camfferman, Zeff 2006). Rola międzynarodowych standardów jest zdominowana przez rachunkową myśl anglo-amerykańską, a większość standardów podąża za zachodnim spojrzeniem na rachunkowość. Ale przez ostatnie 25 lat złożona sieć powiązanych przemian gospodarczych, społecznych i politycznych wpłynęła na bogactwo posiadane przez Muzułmanów i ich potrzebę, żeby jak najwięcej tego bogactwa powstało w zgodzie z zasadami Islamu (Dima, David, Paiusan 2010). Ponadto, obecne standardy, które bazują na konwencjonalnych strukturach, zdają się niewystarczające do stosowania przez islamskie instytucje finansowe. W tym świetle, celem tego artykułu jest skupienie się na analizie akceptacji i procesu harmonizacji tych standardów w krajach z innymi tradycjami rachunkowości i stanem instytucji. Kraje islamskie są szczególnie zaangażowane w ten nowy proces, a uznanie tych standardów w tych obszarach jest wśród celów Rady MSR/MSSF. Ten artykuł prezentuje główne cechy islamskiej rachunkowości i skupia się następnie na postępującym procesie w Radzie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, która dąży do wzrostu swoich wysiłków dla najlepszej akceptacji MSSF również w świecie islamskim. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ahmed R., Karim A. (2011), Accounting and Auditing Standards for Islamic Financial Institution, Proceedings of the Second Harvard University Forum on Islamic Finance: Islamic Finance into the 21st Century Cambridge, Massachusetts. Center for Middle Eastern Studies, Harvard University.
 2. Ashaari M., Mohamed A.A. (1989), Islamic Ethics in Accounting Operation: Is it Possible?, The Malaysian Accountant, July-September.
 3. Askary S., Clarke F.L. (1997), Accounting in the Koranic Verses. Proceedings of the Conference on Accounting, Commerce and Finance: The Islamic Perspective, University of Western Sydney, 18-20 February.
 4. Ball R., Robina A., Shuang Wu J. (2003), Incentives versus standards: properties of accounting income in four East Asian countries, "Journal of Accounting and Economics", vol. 36, issue 1-3.
 5. Baydoun N., Willett R. (2000), Islamic Corporate Reports Abacus, vol. 36, no. 1.
 6. Baydoun N., Willett R. (1994), Islamic Accounting Theory, Proceeding of AAANZ, Annual Conference, Sydney, Australia.
 7. Baydoun N., Willett R. (1995), Cultural Relevance of Western Accounting Systems. Abacus, 31 (1), pp. 67-92.
 8. Belkaoui A. (1993), Accounting Theory, Dryden Press, NY.
 9. Camfferman K., Zeff S.A. (2006), Financial Reporting and Global Capital Market, Oxford University Press, Oxford, UK.
 10. Carmona S., Trombetta M. (2008), On the global acceptance of IAS/IFRS accounting standards: The logic and implications of the principles-based system, "Journal of Account Public Policy", vol. 27.
 11. Centorrino G. (2012), A step towards global acceptance of IAS/IFRSaccounting standards: Proposal of a new principle for Islamic finance, Annalidellav Facoltà di Economia Universitàdegli Studi di Messina, vol. 2.
 12. Chang S., Khumawala S. (1994), Cultural influences and governmental accounting systems: A comparative analysis of three developing countries, Advances in International Accounting, 6.
 13. Chapra U. (1992), Islam and the Economic Challenge, The Islamic Foundation, Leicester, UK.
 14. Chapra U. (1980), The Islamic Welfare State and its Role in the Economic Studies in Islamic Economics, Redwood Burn limited, UK.
 15. Clarke F., Craig R., Hamid S. (1996), Physical Asset Valuation and Zakat: Insights and Implications, Advances in International Accounting, vol. 9.
 16. DeFond M., a, n, XuesongHub, MingyiHung a, SiqiLi. (2011), The impact of mandatory IFRS adoption on foreign mutual fund ownership: The role of comparability, "Journal of Accounting and Economics", vol. 51.
 17. Dima S. David D., Paiusa L. (2011), Specific features of Islamic accounting and cultural paradigm, MPRA_paper_ 27174.
 18. Financial Accounting Standards Board (1980), Concepts Statement 2: Qualitative Characteristics of Accounting Information. Financial Accounting Standards Board.
 19. Financial Accounting Standards Board (2008), Exposure Draft of Conceptual Framework for Financial Reporting, Financial Accounting Standards Board.
 20. Gambling T., Karim R.A.A. (1986), Islam and Social Accounting, "Journal of Business Finance and Accounting", vol. 13, no. 1.
 21. Gambling T., Karim R.A.A. (1991), Business and accounting Ethics in Islam, Great Britain, Masnell Publishing.
 22. Hamaui R., Mauri M. (2009), Economia e finanzaIslamica, Il Mulino.
 23. Hamid S., Craig R., Clarke F. (1993), Religion: A Confounding Cultural Element in the International Harmonization of Accounting, Abacus, 29 (2).
 24. Haneef M.A. (1997), Islam, the Islamic Worldview and Islamic Economics, IIUM Journal of Economics and Management, vol. 5, no. 1.
 25. Haqiqi A., Pomeranz F. (1987), Accounting needs of Islamic banking, Advances in International Accounting, no. 1.
 26. Jeanjean T., Stolowy H. (2008) Do accounting standards matter? An exploratory analysis of earning management before and after IFRS adoption, J. Account. Public Policy, 27.
 27. Kamla R., Gallhofer S., Haslam J. (2006), Islam, Nature and accounting: Islamic principles and the notion of accounting for the environment, Accounting Forum, 30 (3).
 28. Kamla R. (2009), Critical insights into contemporary Islamic accounting, Critical Perspectives on Accounting, 20.
 29. Karim R.A.A. (1996), Economic Consequences of Accounting Standards and Islamic Banks, Research in Accounting Regulation, vol. 10.
 30. Khan M.A. (1994), Accounting Issues and Concepts in Islamic Banking in Development of an Accounting System for Islamic Banks, London: The Institute for Islamic Banking and Insurance.
 31. Lewis M.K. (2001), Islam and accounting, Accounting Forum, 25 (2).
 32. Maliah Bt. Sulaiman (2003), The influence of riba and zakat on Islamic accounting, Indonesian Management and Accounting Review, vol. 2 (2).
 33. Mannan M.A. (1986), Islamic Economics: Theory and Practice, Hodder and Stoughton, UK.
 34. Miglietta F. (2008), In azienda la Shari'ah è sotto controllo, Valori, no. 61, luglio/agosto.
 35. Shahul Hameed Mohamed I. (1999), Nurtured by 'kufr': the western philosophical Assumptions underlying conventional (Anglo-American) accounting, International Journal of Islamic Financial Services, vol. 2, no. 2.
 36. Sarea A.M., Hanefah H.M.M. (2013), The need of accounting standards for Islamic financial institution, International Management Review, vol. 9, no. 2, pp. 50-59.
 37. Zeff S.A. (2002), "Political" Lobbying on Proposed Standards: A Challenge to the IASB, Accounting Horizons, vol. 16, no. 1.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu