BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Karkowska Renata (Uniwersytet Warszawski)
Title
Analiza przyczynowości spreadu kredytowego i płynności na rynkach obligacji skarbowych dla wybranych krajów europejskich
Causality Analysis of Credit and Liquidity Spread in Government Bond Markets for Selected European Countries
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 65, s. 289-298, tab., bibliogr. 12 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego
Keyword
Przyczynowość w sensie Grangera, Płynność finansowa, Obligacje skarbowe, Model wektorowej autoregresji
Granger casuality, Financial liquidity, Treasury bond, Vector Autoregression Model (VAR)
Note
streszcz., summ..
Abstract
Przedmiotem badania jest analiza przyczynowości spreadu kredytowego i płynności na rynku obligacji skarbowych w wybranych krajach europejskich. Szczególnym celem badania było ustalenie związków przyczynowych pomiędzy spreadami kredytowymi i płynności obligacji skarbowych wybranych państw europejskich, w tym kraju o podwyższonym poziomie ryzyka, jakim jest Grecja. Analiza została przeprowadzona w dwóch próbach: 1) dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej, reprezentowanych przez Polskę i Czechy, 2) dla krajów rozwiniętych - Austrii i Francji, w okresie kryzysu finansów publicznych 2010-2013. W tym celu zastosowano test przyczynowości Grangera, którego procedura opiera się na modelach wektorowej autoregresji - VAR. (abstrakt oryginalny)

The object of the study is the causality analysis of credit and liquidity spread in the Treasury bond market in selected European countries. The specific aim of the study is to determine the causal relationships between credit and liquidity spread of Treasury bonds in selected European country, including changes in Greece market. The analysis was conducted in two trials: 1) for the countries of Central and Eastern Europe, represented by Poland and Czech Republic, 2) for developed countries - Austria and France, during the crisis of public finances from 2010 to 2013. For this purpose used Granger causality test, the procedure is based on vector autoregression models - VAR. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Amihud Y. and Mendelson H. (1991), A noisy rational expectations equilibrium for multi-asset securities markets, "Econometrica" 46 (4), s. 1141-1425.
 2. Chen L., Lesmond D., Wei J. (2007), Corporate yield spreads and bond liquidity, "The Journal of Finance" 62 (1), s. 119-149.
 3. Chordia T., Roll R., Subrahmanyam A.(2001), Market liquidity and trading activity, "The Journal of Finance" 56 (2), s. 501-530.
 4. Chordia T., Roll R., Subrahmanyam A.(2008), Liquidity and market efficiency, "Journal of Financial Economics" 87 (2), s. 249-268.
 5. Ericsson J., Renault O. (2002), Liquidity and credit risk, "The Journal of Finance" 61 (5), s. 2219-2250.
 6. Han S., Zhou H. (2007), Nondefault bond spread and market trading liquidity, Technical report.
 7. Hull J. (2011), Zarządzanie ryzykiem instytucji finansowych, Wydawnictwo Profesjonalne PWN, Warszawa.
 8. Kusideł E. (2000), Modele wektorowo-autoregresyjne VAR. Metodologia i zastosowania, Wydawnictwo Absolwent, Łódź, s. 14-40.
 9. Longstaff F., Mithal S., Neis E. (2004), Corporate Yield spreads: default risk or liquidity? New evidence from the credit-default swap market, "NBER Working Paper", April.
 10. Sopoćko A. (2010), Rynkowe instrument finansowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 11. Osińska M. (2006), Ekonometria finansowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 12. Zhu H. (2006), An empirical comparison of credit spreads between the bond market and the credit default swap market, "Journal of Financial Services Research" 29 (2), s. 211-235.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu