BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Niszczota Paweł (Poznań University of Economics, Poland)
Title
Religious Prohibitions and Investment: the Effect of the Islamic Moral Code on Investment in Foreign Debt Securities
Zakazy religijne a inwestycje: wpływ islamskiego kodeksu moralnego na inwestycje w zagraniczne papiery dłużne
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 65, s. 299-308, tab., bibliogr. 16 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego
Keyword
Rynek kapitałowy, Portfel inwestycyjny, Rynek obligacji, Uwarunkowania społeczno-kulturowe, Islam, Bankowość islamska
Capital market, Investment portfolio, Bond market, Social and cultural condition, Islam, Islamic banking
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule dokonano oceny wpływu istniejącego w religii islamskiej zakazu pobierania odsetek na inwestycje w zagraniczne papiery dłużne. Zgodnie z przyjętą w pracy hipotezą, zakaz ten powinien wpłynąć na poziom inwestycji z krajów zamieszkanych przez względnie dużą liczbę Muzułmanów. Wyniki analizy regresji dla danych panelowych dostarczyły wyniki będące zbieżne z przyjętą hipotezą tj. dane sugerują istnienie negatywnej relacji między wartością inwestycji w zagraniczne papiery dłużne a udziałem Muzułmanów w populacji kraju inwestującego. Uzyskane wyniki uwzględniają wpływ innych czynników oddziaływujących na skalę inwestycji - w tym czynników o charakterze kulturowym - i są zbieżne dla wszystkich wykorzystanych metod estymacji i postaci zmiennej zależnej. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this study is to investigate whether religious prohibitions have a significant impact on the propensity to invest in foreign securities. We do this by exploring the effect of the Islamic prohibition of interest, which as we hypothesize, should impact the level of investment in foreign debt securities made from countries with a high Muslim population. We perform a panel regression analysis that gives support for this hypothesis, by demonstrating a negative relationship between the value of investments in foreign debt securities and the percentage of Muslims in the population of the investing country. Our results are robust to the inclusion of several other factors that could impact investment - including culture-related ones - and the use of different estimation procedures and dependent variables. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aggarwal R., Kearney C., Lucey B. (2012), Gravity and culture in foreign portfolio investment, "Journal of Banking & Finance" 36 (2), pp. 525-538.
 2. Beugelsdijk S., Frijns B. (2010), A cultural explanation of the foreign bias in international asset allocation, "Journal of Banking & Finance" 34 (9), pp. 2121-2131.
 3. Chan K., Covrig V., Ng L. (2005), What Determines the Domestic Bias and Foreign Bias? Evidence from Mutual Fund Equity Allocations Worldwide, "The Journal of Finance" 60 (3), pp. 1495-1534.
 4. Chong B.S., Liu M.H. (2009), Islamic banking: Interest-free or interest-based?, "Pacific-Basin Finance Journal" 17 (1), pp. 125-144.
 5. Guiso L., Sapienza P., Zingales L. (2003), People's opium? Religion and economic attitudes, "Journal of Monetary Economics" 50 (1), pp. 225-282.
 6. Hofstede G.H. (1980), Culture's consequences, international differences in work-related values, Sage Publications, London.
 7. Khan F. (2010), How "Islamic" is Islamic Banking?, "Journal of Economic Behavior & Organization" 76 (3), pp. 805-820.
 8. Kogut B., Singh H. (1988), The effect of national culture on the choice of entry mode, "Journal of International Business Studies" 19 (3), pp. 411-432.
 9. La Porta R., Lopez-de-Silanes F., Shleifer A., Vishny R. (1999), The Quality of Government, "Journal of Law, Economics, & Organization" 15 (1), pp. 222-279.
 10. Mayer T., Zignago S. (2011), Notes on CEPII's Distances Measures: The GeoDist Database, CEPII Working Paper 2011-25.
 11. Morse A., Shive S. (2011), Patriotism in your portfolio, "Journal of Financial Markets" 14 (2), pp. 411-440.
 12. Niszczota P. (2014), Cross-country differences in personality and the foreign bias in international equity portfolios, "The European Journal of Finance" (forthcoming).
 13. Noorzoy M.S. (1982), Islamic Laws on Riba (Interest) and Their Economic Implications, "International Journal of Middle East Studies" 14 (1), pp. 3-17.
 14. Otto J.M. (2008), Sharia and National Law in Muslim Countries: Tensions and Opportunities for Dutch and EU Foreign Policy, Amsterdam University Press.
 15. Portes R., Rey H. (2005), The determinants of cross-border equity flows, "Journal of International Economics" 65 (2), pp. 269-296.
 16. Stulz R.M., Williamson R. (2003), Culture, openness, and finance, "Journal of Financial Economics" 70 (3), pp. 313-349.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu