BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gajda Waldemar (Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa)
Title
Wykorzystane instrumentów ekonomiczno-finansowych i organizacyjnych w przedsiębiorstwach o trudnej sytuacji strategicznej - na podstawie wyników badań
The Usage of Economic and Financials Well as Organisational Instruments in Enterprises with Difficult Strategic Situation - on the Basis of Results from the Conducted Research
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 65, s. 329-341, tab., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego
Keyword
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Instrumenty finansowe zarządzania, Technika scenariuszowa, Strategia przedsiębiorstwa
Enterprise management, Financial instruments of management, Scenario techniques, Corporation strategies
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - Zidentyfikowanie oraz wykorzystanie systemu instrumentów ekonomiczno-finansowych i organizacyjnych stymulujących rozwój przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji strategicznej. Metodologia badań - Do określenia sytuacji strategicznej przedsiębiorstw i identyfikacji instrumentów wykorzystano metodę analizy. W badaniach empirycznych wpływu zidentyfikowanych instrumentów na sytuację strategiczną przedsiębiorstw - metodę ekspercką, a do budowy działań rozwojowych - metodę scenariuszy. Wynik - Zdiagnozowano i opracowano model sytuacji rynkowej przedsiębiorstw mających trudną pozycję rynkową. Zidentyfikowano 50 instrumentów ekonomiczno-finansowych i organizacyjnych. W wyniku przeprowadzonych badań empirycznych stworzono system instrumentów, na podstawie którego zbudowano scenariusz możliwych działań zmieniających trudną sytuację przedsiębiorstwa. Oryginalność/wartość - Oryginalność podejścia do identyfikacji instrumentów determinujących funkcjonowanie przedsiębiorstw na podstawie strategicznych sfer funkcjonowania przedsiębiorstwa. Nowatorskie, niespotykane w literaturze stworzenie systemu instrumentów dających podstawę wykreowania efektywnych działań zmieniających trudną sytuację strategiczną firmy. Modelowe ujęcie trudnej sytuacji strategicznej, w którą można wkomponować obecnie funkcjonujące na rynku przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

Purpose - To identify and use a system of economic and financial as well as organisational instruments which stimulate development of enterprises with a difficult strategic situation. Design/Methodology/approach - Method of analysis was used to determine strategic situation of enterprises as well as to identify the instruments. The Delphi method was used in the empirical research into the influence of identified instruments on the strategic situation of enterprises, whereas scenario analysis was utilized 0in order to form development operations. Findings - A model of market situation of enterprises with a difficult position on the market was diagnosed and formed. Fifty economic and financial as well as organisational instruments were identified. As a result of the conducted empirical research, a system of instruments was created which was the basis to form a scenario of possible operations which change difficult situation of an enterprise. Orginality/value - Innovative creation of a system of instruments providing basis to create effective operations which change a difficult strategic situation of enterprise which is not common in literature. Model depiction of a difficult strategic situation to which each of enterprises currently existing on the market may be subordinated. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bieniok H., Marek J. (1992), Wartościowanie mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa, "Przegląd Organizacji", nr 3.
  2. Dess G., Lumpkin G., Eisner A. (2007), Strategic Management, McGrow-Hill Irwin, Boston, s. 481.
  3. Kaczmarczyk S. (1995), Badania marketingowe, metody i techniki, PWE Warszawa, s. 373.
  4. Penc-Pietrzak I. (2010), Planowanie strategiczne w nowoczesnej firmie, Oficyna a Wolters Kluwer busines, Warszawa, s. 80-109.
  5. Pierścionek Z. (2011), Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 87.
  6. Porter M.E. (1990), Competitive Advantage. The Free Press New York, Collier Macmillan Publishers, London, s. 175.
  7. Rue L.W., Holland P.G. (1986), Strategic Management. Concepts and Experiences, McGraw-Hill Inc., New York, s. 430.
  8. Stankiewicz M.J. (1995), Identyfikatory zachowań strategicznych przedsiębiorstw, "Przegląd Organizacji", nr 1.
  9. Szewczuk A. (1994), Strategia firmy transportowej warunkiem do skutecznego działania. Kierownik, a współczesne problemy zarządzania firmą transportu samochodowego, PTE, Szczecin-Świnoujście, s. 17-28.
  10. Zelek A. (2008), Strategie biznesu od klasyki do postmodernizmu w zarządzaniu, Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Szczecin, s. 214-231.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu