BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gruszczyński Marek (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Indeksy nadzoru korporacyjnego w mikroekonometrii finansowej
Corporate Governance Indices in Financial Microeconometrics
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 65, s. 343-352, rys., bibliogr. 19 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego
Keyword
Mikroekonometria, Ład korporacyjny, Mikroekonomia, Modele regresji
Microeconometrics, Corporate governance, Microeconomics, Regression models
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - Artykuł ma charakter przeglądowy. Celem prezentacji jest skatalogowanie nowych nurtów w konstruowaniu indeksów corporate governance i ich wykorzystania w mikroekonometrii finansowej. Metodologia badania - Wykorzystano aktualne i dostępne źródła z literatury naukowej z zakresu zastosowania metod ilościowych w badaniach związków nadzoru właścicielskiego z kategoriami finansowymi w przedsiębiorstwach. W oparciu o te źródła zaproponowano uaktualniony przegląd wybranej tematyki. Wynik - W wyniku przeglądu powstała systematyka konstrukcji indeksów corporate governance oraz ich przydatności do analizy związków nadzoru właścicielskiego z kategoriami finansowymi. Oryginalność/wartość - Artykuł rozszerza i porządkuje wiedzę z zakresu metodyki konstrukcji indeksów nadzoru właścicielskiego w kontekście mikroekonometrii finansowej. Jest to rozwinięcie rozważań przedstawionych w książce Gruszczyńskiego (2012). (abstrakt oryginalny)

Purpose - This survey paper targets on cataloguing new trends in constructing corporate governance (CG) indices and their use in financial microeconometrics. Design/Methodology/approach - Literature review of recent quantitative research on connections between corporate governance indices and company's financials. The sources then serve for constructing the survey. Findings - The survey provides catalogue of CG indices, their design and their usage in analyses of associations between corporate governance and the performance of companies. Originality/value - Paper enhances and organizes the understanding of methodology of constructing CG indices from the financial microeconometrics viewpoint. As such, paper forms the extension of considerations presented in the book Gruszczyński (2012). (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adams R.B. (2012), Governance and the Financial Crisis, "International Review of Finance", 12, 1, s. 7-38.
 2. Armstrong C., Guay W.R., Weber J., The Role of Information and Financial Reporting in Corporate Governance and Debt Contracting, Working Paper University of Pennsylvania and Massachusetts Institute of Technology. Dostępny w SSRN: http://ssrn.com/abstract=1571138.
 3. Bebchuk, L.A., Cohen A., Ferrell A. (2004, 2009), What matters in corporate governance? "Review of Financial Studies", 22, no. 2, s. 783-827, February 2009, "Harvard Law School John M. Olin Center Discussion Paper" no. 491 (2004).
 4. Bebchuk L., Cohen A., Wang C.C.Y. (2013, 2010), Learning and the Disappearing Association between Governance and Returns, NBER Working Paper no. w15912, Harvard Law School Olin Discussion Paper no. 667, April 2010, "Journal of Financial Economics", 108, s. 323-348 (2013).
 5. Bebchuk L.A., Hamdani A. (2009), The elusive quest for global governance standards, "University of Pennsylvania Law Review", 157, s. 1263-1317.
 6. Brown L.D., Caylor M. L. (2006), Corporate governance and firm valuation, "Journal of Accounting and Public Policy" 25, s. 409-434.
 7. Brickley J.A., Zimmerman J.L. (2010), Corporate Governance Myths: Comments on Armstrong, Guay, and Weber, Simon School Working Paper no. FR 10-29. Dostępny w SSRN: http://ssrn.com/abstract=1681030.
 8. Daines R., Gow I.D., Larcker D.F. (2009), Rating the ratings: How good are commercial governance ratings? "Rock Center for Corporate Governance at Stanford University Working Paper", no. 1.
 9. Donker H., S. Zahir (2008), Towards an impartial and effective corporate governance rating system, "Corporate Governance", 8, s. 83-93.
 10. Ertugrul M., Hegde S. (2009), Corporate governance ratings and firm performance, "Financial Management", Spring, s. 139-160.
 11. Gillan S.L. (2006), Recent developments in corporate governance: an overview, "Journal of Corporate Finance", 12, s. 381-402.
 12. Gompers P., Ishii J., Metrick A. (2003), Corporate governance and equity prices, "Quarterly Journal of Economics", 118, 1, s. 107-155.
 13. Gruszczyński M. (2012), Empiryczne finanse przedsiębiorstw. Mikroekonometria finansowa, Difin.
 14. Klapper L., Love I. (2003), Corporate governance, investor protection and performance in emerging markets, "Journal of Corporate Finance", 195, s. 1-26.
 15. Kowalewski O., Stetsyuk I., Talavera O. (2007), Corporate governance and dividend policy in Poland, "Wharton Financial Institutions Center Working Paper" no. 07-09.
 16. Larcker, D.F., Tayan B. (2011), Seven Myths of Corporate Governance, "Rock Center for Corporate Governance at Stanford University Closer Look Series: Topics, Issues and Controversies in Corporate Governance", no. GRP-16.
 17. Martynova M., Renneboog L. (2010), A corporate governance index: convergence and diversity of national corporate governance regulations, Discussion Paper, 2010-012, Tilburg University, Tilburg Law and Economic Center.
 18. Ross S.A., Westerfield, R.W., Jaffe, J. (2010), Corporate Finance, 9th ed., McGraw Hill Irwin, New York.
 19. Varshney, P., Kumar K.V., Vasal V.K. (2012), Corporate Governance Index and Firm Performance: Empirical Evidence from India, Dostępne w SSRN: http://ssrn.com/abstract=2103462.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu