BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Drela Karolina (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Zmiany w przedsiębiorstwach- Offshoring
Changes in Companies-Offshoring
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 48, s. 253-261, rys., bibliogr. 16 poz.
Issue title
Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju regionalnego
Keyword
Przedsiębiorstwo, Offshoring
Enterprises, Offshoring
Note
streszcz., summ.
Abstract
Globalizacja staje się coraz bardziej obecna w każdej dziedzinie życia; towary, usługi, ludzie oraz miejsca pracy przemieszczają się znacznie łatwiej i szybciej pomiędzy krajami i kontynentami. Potężnym bodźcem dla globalizacji okazały się technologie IT , a e-gospodarka od początku stała się gospodarką globalną. Sukces tych technologii uświadomił jednocześnie coraz większą rolę innowacyjności w pogoni za efektywnością i zdobywaniem nowych rynków. Poszukujący coraz niższych kosztów kapitał wędruje tam, gdzie tańsza praca i korzystniejsze otoczenie prawno-podatkowe. Dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii informatycznych i komunikacyjnych praktycznie każdą działalność przedsiębiorstwa można przenieść w dowolne miejsce na świecie. Tematem referatu jest offshoring i jego wpływ na decyzje przedsiębiorstw. Ze względu na ograniczoną objętość zaprezentowano tylko wybrane elementy tego zjawiska.(fragment tekstu)

Offshoring describes the relocation by a company of a business process from one country to another-typically an operational process, such as manufacturing, or supporting processes, such as accounting. Even state governments employ offshoring. Offshoring is defined as the movement of a business process done at a company in one country to the same or another company in another, different country. Almost always work is moved due to a lower cost of operations in the new location. Offshoring is neither the cure-all it has been portrayed by business nor the economydestroying monster laid-off workers claim. While offshoring does have financial advantages for businesses, these advantages are often far smaller than first anticipated due to hidden costs. There are also non-financial costs to businesses from offshoring, including lowered public perception and reduced morale/productivity from remaining staff. Offshoring can be beneficial for workers of the companies because their employers will be financially stronger and better able to compete(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Borkowski T., Offshoring - Polska skazana na sukces?, "Gazeta Bankowa" 2007, nr 5.
 2. Drela K., Offshoring i outsorcing jako wyzwanie współczesnego rynku w odniesieniu do przedsię-biorstw, w: Przedsiębiorstwo w otoczeniu globalnym, red. O. Dębicka, A. Oniszczuk-Jastrząbek, T. Gutowski, J. Winiarski, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008.
 3. "Gazeta Prawna" 2006 nr 2.
 4. Gibała Ł., Lis K., Offshoring usług: perspektywy i szanse dla Krakowa (http://www.gibala. pl stan na dzień 20.10.2009).
 5. Global competition and European companies` location decisions, Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy, Poznań 2008.
 6. Grandys A. J., Outsourcing i offshoring - szanse i zagrożenia dla sektora MŚP w Polsce, w: Szanse rozwoju polskiego sektora MŚP na jednolitym rynku europejskim, Łódź 2006.
 7. Komisja Wspólnot Europejskich, Komunikat komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, E-umiejętności na XXI wiek: wspieranie konkurencyjności, wzrostu i zatrudnienia, Bruksela 2007.
 8. McKinsey&Company, Time to Go East? An outlook for IT and Business Process Offshoring to Eastern Europe, Düsseldorff-Warszawa 2006.
 9. Offshoring w europejskim wydaniu, badania Roland Berger Strategy Consultants i UNCT AD.
 10. Owczarek K., Innowacja jako proces strategiczny w MŚP , w: Szanse rozwoju ..., tom 1, Łódź 2006
 11. Pomykalska B., Pomykalski A., Uwarunkowania wzrostu i rozwoju przedsiębiorstwa w warunkach rynku unijnego, w: Kierunki i metody zarządzania organizacjami w zintegrowanej Europie, Częstochowa 2005.
 12. Pomykalski A., Konkurencyjność przedsiębiorstw na rynku Unii Europejskiej, w: Szanse rozwoju ..., tom 1, Łódź 2006.
 13. Rybiński K., Globalizacja w trzech odsłonach. Offshoring - globalne nierównowagi - polityka pieniężna, Difin, Warszawa 2007.
 14. Globalizacja usług. Outsourcing, offshoring i shared servis centers, Szymaniak A. (red.), Wydawnictwo Akademickie I Profesjonalne, Warszawa 2008.
 15. www.nf.pl/News/1284/Offshoring--tendencja-z-przyszloscia (stan na dzień 20.10.2009)
 16. www.polityka.pl (stan na dzień 20.10.2009).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu