BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Spyra Marcin (Politechnika Opolska)
Title
Miasto jako optymalne środowisko parku technologicznego. Istotne elementy parku naukowo-technologicznego a środowisko miejskie
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 47, s. 395-403, rys., fot., bibliogr. 13 poz.
Issue title
Kreatywność - innowacje - przedsiębiorczość
Keyword
Miasto, Środowisko miejskie
City, Urban environment
Note
streszcz., summ.
Abstract
Spoglądając na znane definicje parku naukowo-technologicznego, warto zwrócić uwagę na kilka istotnych czynników decydujących o jakości jego środowiska. Otóż Pierre Laffite, inicjator i tworca Sophia - Antipolis, pisze że "Zetknięcie w jednym miejscu przedsiębiorstw produkcji o wysokiej technologii, centrów badań, uniwersytetów oraz organizmów finansujących ułatwiających kontakty osobowe pomiędzy tymi środowiskami. Efektem jest współdziałanie rożnych grup interesów, które może pobudzić powstawanie nowych idei, innowacji technologicznych, a w końcu tworzenie i rozwój nowych przedsiębiorstw" (DATAR 1988). Powstaje pytanie: jakie środowisko sprzyja i ułatwia opisywane przez Laffite'a "zetknięcie"? Gdzie występuje duże zagęszczenie rożnorakich przedsiębiorstw, centrów badań i szkół wyższych? Często ma to miejsce w atrakcyjnym i dobrze funkcjonującym środowisku miejskim. To miasto od wielu wieków grupuje takie instytucje i pozwala się im rozwijać i współpracować. (fragment tekstu)

The paper deals with the issue of relations between science and technology parks (STP), and urban environment. The author refers to well-known definitions of STPs and the generations of STPs described in the literature, while discussing these relations. Three examples of existing STPs were selected to be case studies in this paper, i.e. the Nydalen district in Oslo, Adlershof in Berlin and the project Barcelona 22@. The author describes an increasing role of "immeasurable" location factors determined by an attractive image of urban environment. Symbiosis between a STP and a city is also important for a modern park reckoned as a third generation STP. A particular park has a greater chance for a commercial success when it is located in a well-functioning and attractive city. The author also refers to an opposite situation. Cities, which are searching for methods to improve their market position and their image, should consider a great role of a STP. A scientific-technological complex may help to transform the environment of each city. (fragment of text)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. "Benchmarking parków technologicznych w Polsce" wyniki badania, PARP, Warszawa 2008
 2. Florida R., Cities and the Creative Class, Routledge, New York 2005
 3. Hall P., Castells M., Technopoles of the World Routledge, Londyn 1994
 4. Hall P., Cities in Civilization: Culture, Technology, and Urban Order, Weidenfeld & Nicolson, London 1998
 5. Matusiak K. B., Powiązania polskich parków technologicznych z otoczeniem, materiały konferencji "Budowa sieci parków technologicznych w regionie", organizator Gdański Park Naukowo-Technologiczny, Gdańsk 2009
 6. Simmie J., Innovative Cities, Spon Press, Londyn 2001
 7. Spyra M., Parki naukowo-technologiczne. Ewolucja i kontekst współczesnego środowiska miejskiego, praca doktorska, Gliwice 2007
 8. www.22barcelona.com
 9. www.adlershof.de
 10. www.avantor.no
 11. www.iasp.com
 12. www.oslo.kommune.no
 13. www.oslo.teknopol.no.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu