BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sukiennik Marta (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Title
Business Intelligence - szansa na poprawę kondycji polskiego przemysłu wydobywczego
Business Intellige - Opportunity to Improve the Condition of the Polish Mining Industry
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 65, s. 409-417, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego
Keyword
Górnictwo, Przemysł wydobywczy, Systemy Business Intelligence, Technologie teleinformatyczne
Mining sector, Mining industry, Business Intelligence systems, Information and communication technologies
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem artykułu jest przybliżenie istoty nowoczesnego rozwiązania wykorzystywanego do zarządzania przedsiębiorstwem, jakim są narzędzia klasy Business Intelligence. Przedstawiono statystyczne dane, obrazujące stan zaawansowania polskich przedsiębiorstw, w tym z branży górniczej, w techniki i technologie ICT. Przybliżono też istotę działania narzędzi BI. Zaprezentowano także różne rodzaje rozwiązań informatycznych, jakie są wykorzystywane w przemyśle wydobywczym. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the conception and application of modern solutions used to manage the company - Business Intelligence. There are present the statistical data showing the development of usage ICT in Polish enterprises, including the mining industry. There is also presents the different types of solutions that are used in the mining industry. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Brzychczy E., Mieszaniec J. (2011), Zastosowanie systemów informatycznych dla wsparcia innowacji organizacyjnych w przedsiębiorstwach górniczych w Zarządzanie strategiczne, strategie w zarządzaniu [Dokument elektroniczny], Gliwice.
  2. Napieraj A., Sukiennik M. (2012), Zarządzanie wiedzą w aspekcie tworzenia zintegrowanych systemów zarządzania przedsiębiorstwem górniczym , w: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, red. R. Knosala, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole.
  3. www.coig.pl.
  4. www.stat.gov.pl.
  5. www.surowce.e-bmp.pl.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu